Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Illustrasjon Jerv Foto: Mostphotos

Rovviltforvaltning og politikk.

"Oppland Bonde og Småbrukarlag vil understreke at alle typer klage på vedtak om tiltak for å forvalte rovviltet må behandles og avgjøres politisk." Innlegg av fungerende fylkesleder, Astrid Olstad

 

 

Avisa GD har i sine spalter klart uttrykt at rovviltforvaltning er politikk. Vi er helt enige. I disse dager er framtidig rovviltforvaltning en del av debatt og forhandlinger mellom partiene på Stortinget. Så langt ser det ut til at AP kan bli tunga på vektskåla i utformingen av politikken våre rovdyr skal forvaltes etter i framtida. Synet på rovviltforvaltning er polarisert og dette gjør at det også blir konfliktfylt og unødig komplisert å etterleve forvaltningsmessige vedtak. Vårens erfaringer her på Innlandet er at vandring av ulv er større enn noensinne. Dette sier oss at de som fortsatt tviholder på at ulven er utrydningstruet snart må innse at dette ikke lenger stemmer.

Debatten handler mye om framtidig forvaltning av rovdyrstammene og om den skal fortsette å være politikk eller i stor grad overlates til byråkratiet. Vi opplever en del ganger at vedtak om lisenskvoter, skadefelling og ekstra uttak av revierer på klages og til og med bringes inn i rettsapparatet. Ved å opprette en uavhengig klagenemnd som skal behandle klager på nettopp det vi peker på her, så fjerner vi mye av den politiske styringa i praksis når det gjelder forvaltningen av rovdyrene.

Oppland Bonde og Småbrukarlag vil understreke at alle typer klage på vedtak om tiltak for å forvalte rovviltet må behandles og avgjøres politisk. Vi ønsker ingen endring i den regionale rovviltforvaltningen gjennom endring av strukturen for regionale rovviltnemnder. Nødvergeretten er uklar og kan i dag være belastende å nytte. Det er derfor viktig at det arbeides for en raskest mulig endring, slik at terskelen for å bruke nødvergeretten ved rovdyrangrep senkes. Rovviltforvaltningen er en stor utfordring for distrikts-Norge, og vi håper og forventer at AP med støtte fra sine talskvinner og menn i bygde-Norge  fortsatt vil at rovviltforvaltning skal styres politisk.

 

Astrid Olstad

Fungeredne leder Oppland Bonde og Småbrukarlag.


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå stort sett daglig bemannet.

Dersom det ikke lykkes å komme igjennom til kontoret, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 5 - 2020

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Anna Blix kronikk
(anna-blix-kronikk.pdf, 113kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as