Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Illustrasjon Jerv Foto: Mostphotos

Rovviltforvaltning og politikk.

"Oppland Bonde og Småbrukarlag vil understreke at alle typer klage på vedtak om tiltak for å forvalte rovviltet må behandles og avgjøres politisk." Innlegg av fungerende fylkesleder, Astrid Olstad

 

 

Avisa GD har i sine spalter klart uttrykt at rovviltforvaltning er politikk. Vi er helt enige. I disse dager er framtidig rovviltforvaltning en del av debatt og forhandlinger mellom partiene på Stortinget. Så langt ser det ut til at AP kan bli tunga på vektskåla i utformingen av politikken våre rovdyr skal forvaltes etter i framtida. Synet på rovviltforvaltning er polarisert og dette gjør at det også blir konfliktfylt og unødig komplisert å etterleve forvaltningsmessige vedtak. Vårens erfaringer her på Innlandet er at vandring av ulv er større enn noensinne. Dette sier oss at de som fortsatt tviholder på at ulven er utrydningstruet snart må innse at dette ikke lenger stemmer.

Debatten handler mye om framtidig forvaltning av rovdyrstammene og om den skal fortsette å være politikk eller i stor grad overlates til byråkratiet. Vi opplever en del ganger at vedtak om lisenskvoter, skadefelling og ekstra uttak av revierer på klages og til og med bringes inn i rettsapparatet. Ved å opprette en uavhengig klagenemnd som skal behandle klager på nettopp det vi peker på her, så fjerner vi mye av den politiske styringa i praksis når det gjelder forvaltningen av rovdyrene.

Oppland Bonde og Småbrukarlag vil understreke at alle typer klage på vedtak om tiltak for å forvalte rovviltet må behandles og avgjøres politisk. Vi ønsker ingen endring i den regionale rovviltforvaltningen gjennom endring av strukturen for regionale rovviltnemnder. Nødvergeretten er uklar og kan i dag være belastende å nytte. Det er derfor viktig at det arbeides for en raskest mulig endring, slik at terskelen for å bruke nødvergeretten ved rovdyrangrep senkes. Rovviltforvaltningen er en stor utfordring for distrikts-Norge, og vi håper og forventer at AP med støtte fra sine talskvinner og menn i bygde-Norge  fortsatt vil at rovviltforvaltning skal styres politisk.

 

Astrid Olstad

Fungeredne leder Oppland Bonde og Småbrukarlag.


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Forside
(bogsnr421_forside.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Leder
(bogsnr421_leder.pdf, 109kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_AP nærmere NBS
(bogsnr421_ap-narmere-nbs-frp-svarer.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Bonden, småbrukeren og landarbeidere sin kamp
(bogsnr421_bonden-smabrukeren-og-landarbeidere-sin-kamp.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Faglaga vil styrke norsk jordbruk
(bogsnr421_faglaga-vil-styrke-norsk-jordbrukpdf.pdf, 318kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Knapt halvparten fra staten
(bogsnr421_knapt-halvparten-fra-staten.pdf, 546kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Grisen vinner
(bogsnr421_griden-vinner.pdf, 2MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as