Nice og alpene Foto: Annette Jørstad

Studietur til Nice og næralpene

Små bruk, store muligheter! For tilkomne, nye og etablerte bønder, samt forvaltning.

28.mars til 2. april 2019. Påmelding 15. jan. 2019 til oppland@smabrukarlaget.no. 

Litt fra programmet: Besøk hos bondebaker. Produksjoner melkesau og geit. Grønnsak- og urteproduksjon. Ammekyr av gamleraser. Birøkt. Inn på tunet. Formidler av utleie, aktiviteter m.m. Deltakeravgiften dekker helpensjon, reise i Nice og omegn, besøk og foredrag.

Pris pr. deltaker:

Enkeltrom kr. 8 900.-

Dobbeltrom kr. 7 600.- 

Mulighet for både 3 og 4- mannsrom

Deltakeren må i tillegg selv ordne og bekoste reise fra Norge til Nice med retur. Husk avbestillinggebyr i tilfelle avlysning.

Påmelding er bindende ved innbetaling deltakeravgift på konto: 9365 12 04052 Ved eventuell avlysning refunderes beløpet

Reiseleder og info: Yvonne Tonnaer yvonne.tonnaer@gmail.com 

Tolk: Ole Jacob Christensen.

Se også arrangementet på Facebook

Arr: Oppland Bonde- og Småbrukarlag i samarbeid med Yvonne Tonnaer.


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Forside
(bogsnr321s1.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Leder, kronikk
(bogsnr321s2.pdf, 114kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Salmonella i norsk dagligvarehandel
(bogsnr321s3.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Tre av fire bruk borte på 50 år
(bogsnr321s4.pdf, 297kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_- Endelig satt på plass
(bogsnr321s8.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as