Nice og alpene Foto: Annette Jørstad

Studietur til Nice og næralpene

Små bruk, store muligheter! For tilkomne, nye og etablerte bønder, samt forvaltning.

28.mars til 2. april 2019. Påmelding 15. jan. 2019 til oppland@smabrukarlaget.no. 

Litt fra programmet: Besøk hos bondebaker. Produksjoner melkesau og geit. Grønnsak- og urteproduksjon. Ammekyr av gamleraser. Birøkt. Inn på tunet. Formidler av utleie, aktiviteter m.m. Deltakeravgiften dekker helpensjon, reise i Nice og omegn, besøk og foredrag.

Pris pr. deltaker:

Enkeltrom kr. 8 900.-

Dobbeltrom kr. 7 600.- 

Mulighet for både 3 og 4- mannsrom

Deltakeren må i tillegg selv ordne og bekoste reise fra Norge til Nice med retur. Husk avbestillinggebyr i tilfelle avlysning.

Påmelding er bindende ved innbetaling deltakeravgift på konto: 9365 12 04052 Ved eventuell avlysning refunderes beløpet

Reiseleder og info: Yvonne Tonnaer yvonne.tonnaer@gmail.com 

Tolk: Ole Jacob Christensen.

Se også arrangementet på Facebook

Arr: Oppland Bonde- og Småbrukarlag i samarbeid med Yvonne Tonnaer.


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå stort sett daglig bemannet.

Dersom det ikke lykkes å komme igjennom til kontoret, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 5 - 2020

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Anna Blix kronikk
(anna-blix-kronikk.pdf, 113kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as