Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Ulvepote, ulvespor

Store tap for utmarksnæringer i ulvesona

Dette kom fram på seminar om mulighetene for utmarksbasert næring og aktivitet i ulvesona på Norsk Skogbruksmuseeum 19. september. 

Trysil kommune er den kommunen som over tiår har hatt den største totalbelastningen med de 4 store rovdyra. I Trysil er antallet sau på utmarksbeite i dag null dyr. Dette har ført til nedbygging av jordbruk, sterk forringelse av matproduksjon basert på fornybare ressurser og miljøvennlig matproduksjon, og sterk nedgang i jaktmuligheter og utvikling av jaktbare viltressurser.

Innen ulvesona er er det samlede næringstapet på kjøttverdi/jaktrett på elg kr. 20-28 mill kr. Tap av utleie til husvære for jegere på 8 mill kr. Småviljakt på 2,8 mill kr. Dette er i sum et tap på 30,8 til 38,8 mill kr. Eiendomsverdien er redusert med 770 til 970 mill kr. 

Les mer i avisa Nationen

Naturalliansen består av:

Logoer til Naturbruksalliansen

 

 


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41, 0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970167943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as