Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Mink, illustrasjon

Tiltak for å forhindre smitte av Korona til og fra mink.

Det er kjent at et mutert koronavirus smitter fra mennesker til mink, og fra mink til mennesker. Derfor er Veterinærinstituttet i samarbeid med Mattilsynet og Pelsdyralslaget i gang med å gjennomføre en undersøkelse blant pelsdyrholdere for å sikre at kunnskapen om mulige smitteveger/smitteverntiltak er på plass. Norsk Bonde- og Småbrukarlag oppfordrer medlemmer som driver innen minkproduksjon, å delta i undersøkelsen.

I Danmark har de gått hardt til verks og slakter ned all mink. Les mer i avisa Nationen Mink avlives i Danmark. Det er konstatert koronasmitte på 207 minkfarmer i landet. På 67 farmer har de allerede måttet avlive mink. 

I følge Veterinærinstituttet er det ikke mistanke om smitte på norske minkfarmer. Her er det langt mellom farmene og farmene er langt mindre. Likevel er det viktig å sikre gode smittevernrutiner.


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå bemannet hver mandag, onsdag og fredag innenfor kontortid kl 08-16.

Henvendelser ellers kan gjøres til:

Generalsekretær
Anders Nordstad
tlf 482 04 755
anders@smabrukarlaget.no

Styreleder
Kjersti Hoff
tlf 971 20 960
kjersti@smabrukarlaget.no

Assisterende generalsekretær
Vilde Haarsaker
tlf 476 68 984
vilde@smabrukarlaget.no

 

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Melkekvoteordningen
(kvotetak-reduksjon.pdf, 101kB)

/share/mime/48/pdf.png Trefjøs
(trefjos.pdf, 262kB)

/share/mime/48/pdf.png Klima kan velte jordbruksoppgjøret
(klima.pdf, 119kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as