Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Trond Klaape har gått av som fylkesleder

Fylkesleder Trond Klaape har av personlige årsaker frasagt seg ledervervet i Oppland Bonde og Småbrukarlag fra og med 1. september 2020 fram til årsmøte i 2021. Han har av samme årsaker hatt permisjon fra vervet fram til 31.august.

Konstituert leder og konstituert nestleder i OBS er foretatt av fylkesstyret og gjelder fra 1.9.20 til fylkesårsmøte i OBS i mars 2021.

Styret i OBS ser da slik ut gjeldende fra 1.9.2020:

Konstituert fylkesleder: Astrid Olstad – e-post: ah-olsta@online.no – tlf: 911 53 727

Konstituert nestleder: Elin Marie Ulsaker – e-marieu@online.no – tlf: 920 97 378

Styremedlemmer: Jarmund Øyen, Randi Hasvoldseter, Leif Arne Kvisberg, Vidar Hagen, Cecilie Sørli og Bjørn Rustestuen. Ungdomsrepresentant i fylkesstyret: Niklas Grøtrud.

Cecilie Sørli har permisjon grunnet svangerskap og fødsel, gjeldende til oktober 2020.

Kristian Ekre, 2. vara, trer inn som fast styremedlem til Cecilie er tilbake og 3. vara, Erik Andre Flaate Lien, trer inn som fast styremedlem for avgått fylkesleder til Cecilie er tilbake. Etter at Cecilie er på plass igjen, fortsetter Kristian Ekre som fast styremedlem fram til årsmøte i 2021.

Representantskapet i NBS:

Leder og nestleder, blir da Astrid Olstad og Elin Ulsaker. Vara til repskapet vil bli konstituert på neste styremøte i OBS.


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå bemannet hver mandag, onsdag og fredag innenfor kontortid kl 08-16.

Henvendelser ellers kan gjøres til:

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no


/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 9 - 13 nov

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Kjersti Hoff
(gjenvalgt.pdf, 407kB)

/share/mime/48/pdf.png Åse Charlotte Monsø
(lm-hilsen.pdf, 188kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan2020.pdf, 440kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as