Årsmøte Fåberg BS

21. nov. 2023

Program

21. nov. 2023

  1. Årsmøte i Fåberg Bonde- og Småbrukarlag arrangeres sammen med Øyer BS.