Hovedområder fordelt innad i styret

Styret i OBS har fordelt ulike ansvarsområder mellom seg. Disse kan kontaktes av medlemmer og blir brukt av styret når det kommer saker innenfor de ulike saksområdene. Dette kan være saker fra lokallag, høringer, deltagelse i ulike møter mv. 

 

Rovvilt: Bjørn Rustestuen

Økologisk: Oddvar Hjørdisson og Niklas Grøterud

Utmark/utbygging: Hallvard Helland og Anne Kate Isumhaugen

Setring: Knut Roar Aaberg og Svein Løken

Utdanning: Jon Ivar Tofte