Oslo  Akershus Bonde- og Småbrukarlag

Innkalling til fylkesårsmøte via "Teams". 
Tirsdag 9. mars kl. 19.

 

Det blir med dette kallet inn til fylkesårsmøte.

p.g.a Corvid 19 blir det i år ett Teams årsmøte. d.v.s. via PC, lapptopp eller mobil

Tirsdag 9. Mars kl. 19 

Kl.19.00 – 19.15 Åpning og registrering.

Kl.19.15 – 20.15 Årsmøtesaker.
 • Godkjenning av innkalling og saksliste.
 • Valg av møteleder og møte referent.
 • Valg av to til å skrive under referat.
 • Årsmelding 2020
 • Regnskap 2020
 • Arbeidsplan og budsjett 2021/2022
 • Innkomne forslag.
 • Valg.

KL.20.15 – 20.20 Pause.

Kl.20. 20 – 21.05 Hvordan skal han/vi få bedre gjennomslag for NBS sin politikk?
V/ Ny generalsekretær Anders Nordstad.

Kl.21.05 – 21.35  Ny Forsikringsavtale Gjensidige.
V/ Ny generalsekretær Anders Nordstad.
  

 •  Siden dette blir ett Teams møte må vi ha påmelding med navn og  e-post adresse innen 28. februar.  Alle lokallag har rett på 2 utsendinger pluss en for hver 25 over 26 medlemmer. Alle medlemmer kan delta så ta kontakt om du bare vil følge årsmøte via nettet.

Dersom noen krever skriftlig valg/avstemming så vil det bli utført via SMS til tlfnr. 94 80 75 35.  2 personer uten stemmerett, med taushetsplikt vil lese av meldingene og slette de etter hver avstemming.

Vell møtt styret.

Innkalling til fylkesårsmøte via "Teams". 
Tirsdag 9. mars kl. 19.
- les hele saken

Velkommen til siden til
Oslo Akershus Bonde- og Småbrukarlag.

Hei du er nå kommet inn på siden til

Oslo Akershus Bonde- og Småbrukarlag. 

Her forsøker vi å holde deg oppdatert over ting som skjer i laget. 

Velkommen til siden til
Oslo Akershus Bonde- og Småbrukarlag. - les hele saken

Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Forside
(bogsnr321s1.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Leder, kronikk
(bogsnr321s2.pdf, 114kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Salmonella i norsk dagligvarehandel
(bogsnr321s3.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Tre av fire bruk borte på 50 år
(bogsnr321s4.pdf, 297kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_- Endelig satt på plass
(bogsnr321s8.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as