Oslo  Akershus Bonde- og Småbrukarlag

Innkalling til fylkesårsmøte via "Telefonmøte". 
Tirsdag 25 mai kl. 19.

 

Det blir med dette kallet inn til fylkesårsmøte.

p.g.a Corvid 19 blir det i år ett telefon årsmøte. d.v.s. via mobil. Utsendingene har fått tilsendt telefonnr. og kode.

Tirsdag 25. Mai kl. 19 

Kl.19.00 – 19.15 Åpning og registrering.

Kl.19.15 – 20.00 Litt fra forhandlingene og hvordan blir veien videre for NBS.
V/ Ny generalsekretær Anders Nordstad.
Kl.20.00 – 21.00 Årsmøtesaker.
 • Godkjenning av innkalling og saksliste.
 • Valg av møteleder og møte referent.
 • Valg av to til å skrive under referat.
 • Årsmelding 2020
 • Regnskap 2020
 • Arbeidsplan og budsjett 2021/2022
 • Innkomne forslag.
 • Valg.
 • Møteslutt ca. kl 21
 • Vel møtt.
 •  Siden dette blir ett telefon møte må vi ha påmelding med navn og  e-post adresse innen møte.  Alle lokallag har rett på 2 utsendinger pluss en for hver 25 over 26 medlemmer. Alle medlemmer kan delta så ta kontakt om du bare vil følge årsmøte via nettet. Årsmelding kan lastes ned her. Klikk på linken årsmeldinger .

Dersom noen krever skriftlig valg/avstemming så vil det bli utført via SMS til tlfnr. 94 80 75 35.  2 personer uten stemmerett, med taushetsplikt vil lese av meldingene og slette de etter hver avstemming.

Vell møtt styret.

Innkalling til fylkesårsmøte via "Telefonmøte". 
Tirsdag 25 mai kl. 19.
- les hele saken

Velkommen til siden til
Oslo Akershus Bonde- og Småbrukarlag.

Hei du er nå kommet inn på siden til

Oslo Akershus Bonde- og Småbrukarlag. 

Her forsøker vi å holde deg oppdatert over ting som skjer i laget. 

Velkommen til siden til
Oslo Akershus Bonde- og Småbrukarlag. - les hele saken

Velg ditt fylkeslag

Jordbruksforhandlingene 2022

Les mer om jordbruksoppgjøret og last ned studieheftet til årets forhandlinger.

Jordbruksforhandlingene 2022 - les hele saken

/share/mime/48/pdf.png Studiehefte 2022
(studiehefte-jf2022.v2.pdf, 3MB)

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

 

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2020-21
(arsmelding-2020-2021-korrekt-lav-opplosning.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bs_medieplan_2021.pdf, 304kB)

/share/mime/48/pdf.png Utgivelsesplan Bonde og Småbruker 2022
(bs_medieplan_2022.pdf, 145kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker nr.8/21
(bonde-og-smabruker-nr.8-lav-opplosning.pdf, 16MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as