Oslo  Akershus Bonde- og Småbrukarlag

Innkalling til fylkesårsmøte Tirsdag 8. Mars  k. 19
Sted Fenaknoken, Akreshusstrandea 23. (Vippetangen) .

 Innkalling til fylkesårsmøte på Fenaknoken,

Akershusstranda 23. (Vippetangen).

Det går buss fra Oslo S hver 15. min. Og du kan parkere rett utfor lokalet, men husk å få gratis prakeringsbilett. På grunn av matservering må vi ha påmelding innen 1. mars. Send påmeldingen til osloakershus@smabrukarlaget.no Har du sak du vil ta opp, send den til samme adresse innen 15. februar.

Tirsdag 8. Mars  kl. 19 

Kl.19.00 – 19.15 Åpning og registrering.

Kl.19.15 – 20.15 Årsmøtesaker.
 • Godkjenning av innkalling og saksliste.
 • Valg av møteleder og møte referent.
 • Valg av to til å skrive under referat.
 • Årsmelding 2020
 • Regnskap 2020
 • Arbeidsplan og budsjett 2021/2022
 • Innkomne forslag.
 • Valg.

Kl. 20.15 - 20.20 Matpause (Bufe)

Kl.20.02 - 21.30 Jamstilling når ?                                                       Leder Marius Andresen innleder                       leder NBS Kjersti Hoff fortsetter.

Kl. 21.30 - 22.00 Forsikringsavtalen vår                                              med Gjensidige.         V/Landbruksansvarlig Anne Thorine Brotke.

Årsmeldingen kan du laste ned ved å klikke linken "årsmeldinger" og så velger du Årsmelding 2021.

 

Alle lokallag har rett til å sende to utsendinger til fylkesårsmøte. Videre har lokallaga rett til å sende ein utsending for kvart påbegynt 25. medlem. Alle medlemmer kan møte, men kun utsendingene har stemmerett.

Vell møtt og husk å melde deg på.

 

 

 

Innkalling til fylkesårsmøte Tirsdag 8. Mars  k. 19
Sted Fenaknoken, Akreshusstrandea 23. (Vippetangen) .
- les hele saken

Velkommen til siden til
Oslo Akershus Bonde- og Småbrukarlag.

Hei du er nå kommet inn på siden til

Oslo Akershus Bonde- og Småbrukarlag. 

Her forsøker vi å holde deg oppdatert over ting som skjer i laget. 

Velkommen til siden til
Oslo Akershus Bonde- og Småbrukarlag. - les hele saken

Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10
Sentralbordet er bemannet mellom 09.00 og 15.30. 

E-post: medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

 

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2020-21
(arsmelding-2020-2021-korrekt-lav-opplosning.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Utgivelsesplan Bonde og Småbruker 2022
(bs_medieplan_2022.pdf, 145kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker nr.8/21
(bonde-og-smabruker-nr.8-lav-opplosning.pdf, 16MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as