Oslo  Akershus Bonde- og Småbrukarlag

Innkalling  fylkesårsmøte Tirsdag 10. Mars kl.19
Rustad Vel sine lokaler i Rustadvegen 45, Hurdal. 

Innkalling til fylkesårsmøte 10. mars kl.19 Rustad Vel sine lokaler. Hurdal

Kl. 19.00 – 19.15 Åpning og registrering.
Kl. 19.15 -  20.00 Bærekraftig lokal matprodusjon.  
v/ Grunder Øyvind Grønlie
Kl. 20.00 - 20.30 Forsikringsavtalen og utfordringer fremover.                      v/Ass generalserkretær John Petter Løvstad.

Kl. 20.30 - 21.00 Kaffe pause.                                                                             
Kl. 21.00 - 22.00 Årsmøtesaker.           

Alle medlemmer er velkommne.   Vel møtt.   

Ps..... se nedenfor ang. nedlasting av årsmelding. Årsmeldingen er i pdf. format.                                                                 

Årsmelding med regnskap kan lastes ned fra linken Årsmeldinger.
Men for å få til det må du først klikke "Kontakt oss" og så "Årsmeldinger"

 

 

 
 

Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41, 0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970167943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as