Oslo  Akershus Bonde- og Småbrukarlag

Innkalling  fylkesårsmøte Tirsdag 10. Mars kl.19
Er flyttet til Sandnesseter Grendahus, Engavegen6, 2032 Maura

Innkalling til fylkesårsmøte 10. mars kl.19 Sandnesseter Grendahus.

Kl. 19.00 – 19.15 Åpning og registrering.
Kl. 19.15 -  20.00 Bærekraftig lokal matprodusjon.  
v/ Grunder Øyvind Grønlie
Kl. 20.00 - 20.30 Forsikringsavtalen og utfordringer fremover.                      v/Ass generalserkretær John Petter Løvstad.

Kl. 20.30 - 21.00 Kaffe pause.                                                                             
Kl. 21.00 - 22.00 Årsmøtesaker.           

Alle medlemmer er velkommne.   Vel møtt.   

Årsmelding med regnskap kan lastes ned fra linken Årsmeldinger.
Men for å få til det må du først klikke "Kontakt oss" og så "Årsmeldinger"

 

 

 
 

Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er uten daglig bemanning slik situasjonen er.

For henvendelser som gjelder medlemskap/medlemsregisteret; ring medlemssekretær Cathrine Engelstad, tlf 904 13 376, e-post medlem@smabrukarlaget.no på dagtid.

Ellers, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Enighet jordbr avtale
(enighet-jordbr-avtale.pdf, 600kB)

/share/mime/48/pdf.png Oppnådd ved jordbruksforhandlingene
(oppnadd-ved-jf.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Inntektsnivå på 2015-nivå
(inntektsniva-pa-2015-niva.pdf, 779kB)

/share/mime/48/pdf.png Innspill koronapakkene
(innspill-koronapakkene.pdf, 930kB)

/share/mime/48/pdf.png Reko oppsving
(reko-oppsving.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Landbrukets klimaplan
(landbrukets-klimaplan.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2020 – Foran jordbruksforhandlingene
(studieheftet-2020.pdf, 817kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as