Oslo  Akershus Bonde- og Småbrukarlag

Styre i Oslo Akershus Bonde- og Småbrukarlag.

STYRET I OSLO AKERSHUS BONDE- OG SMÅBRUKARLAG 2014/2016

Leder

Marius Andresen

Eidsvoll BS

Styremedlem - Nestleder

Gudbrand Bræk

Eidsvoll BS

Styremedlem - Studieleder

Jo Arne Ødegård

Asker &Bærum BS

Kasserer

Tore Berger

Sørkedalen BS

Styremedlem

Magne Stenersen

Eidsvoll BS

1. vara

Anett Møller Poulsen

Hurdal BS

2. vara

Ketil Jørstad 

Asker & Bærum BS

3. vara

 Unni Brattås Andresen

 Eidsvoll BS

Regnskapsfører

Axel Horn

 

Revisorer:
Kjell Burås, Hurdal BS og
Thorolf Holter, Hurdal BS

Valgkomite:
Leder: 

Ketil Melvold  HBS valgt for 3 år (Ny 2018)

Se  utfyllende kontaktinformasjon til styremedlemmene nedenfor.

Leder.  

Marius Røer Andresen

Ulvinmyravegen 464

2092 Minnesund

Tlfnr.   468 12 975

Mobil. 970 84 134

E-post marius.roer@gmail.com

 Nestleder.

Gudbrand Bræk

Finnbråtavegen 3

2080 Eidsvoll

Mobil. 952 71 371

E-post post@fenaknoken.no

Studieleder.

Jo Arne Ødegård

Ullerengutua 9

2100 Skarnes.

Mobil. 977 25 086

E-post jo-oedeg@online.no

 Styremedlem.

Tore Berger

Sørkedalen 819 

0758 OSLO

Mobil: 907 55 491

 E-post tobe@online.no

Styremedlem.

Magne Stenersen,
 
Sandergutua 54,
 
2089 Eidsvoll
 
 Mobil   900 74 110
 

E post  magne.stenersen@gemail.com 

Varamedlemmer:

1. vara Anett Møller Poulsen anett@smaafe.no

2. vara Ketil Jørstad  E-post ketil.joerstad@gmail.com

3. vara Unni Brattås Andresen E-post unni.brattaas@gmail.com

 

 
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41, 0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970167943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as