Oslo  Akershus Bonde- og Småbrukarlag

Styre i Oslo Akershus Bonde- og Småbrukarlag.

STYRET I OSLO AKERSHUS BONDE- OG SMÅBRUKARLAG 2014/2016

Leder

Marius Andresen

Eidsvoll BS

Styremedlem - Nestleder

Gudbrand Bræk

Eidsvoll BS

Styremedlem - Studieleder

Jo Arne Ødegård

Asker &Bærum BS

Kasserer

Tore Berger

Sørkedalen BS

Styremedlem

Magne Stenersen

Eidsvoll BS

1. vara

Ketil Jørstad 

Asker & Bærum BS

2. vara

Therese Andresen

Eidsvoll BS

3. vara

 Mina Lisa Schou

 Eidsvoll BS

Regnskapsfører

Axel Horn

 

Revisorer:
Kjell Burås, Hurdal BS og
Thorolf Holter, Hurdal BS

Valgkomite:
Leder: 

Ketil Melvold  HBS valgt for 3 år (Ny 2018)

Se  utfyllende kontaktinformasjon til styremedlemmene nedenfor.

Leder.  

Marius Røer Andresen

Ulvinmyravegen 464

2092 Minnesund

Tlfnr.   468 12 975

Mobil. 970 84 134

E-post marius.roer@gmail.com

 Nestleder.

Gudbrand Bræk

Finnbråtavegen 3

2080 Eidsvoll

Mobil. 952 71 371

E-post post@fenaknoken.no

Studieleder.

Jo Arne Ødegård

Ullerengutua 9

2100 Skarnes.

Mobil. 977 25 086

E-post jo-oedeg@online.no

 Styremedlem.

Tore Berger

Sørkedalen 819 

0758 OSLO

Mobil: 907 55 491

 E-post tobe@online.no

Styremedlem.

Magne Stenersen,
 
Sandergutua 54,
 
2089 Eidsvoll
 
 Mobil   900 74 110
 

E post  magne.stenersen@gemail.com 

Varamedlemmer:

1. vara Ketil Jørstad E-post ketil.joerstad@gmail.com  Tlfnr. 970 27 933

2. vara Therese Andresen E-post therese.andresen.92@gmail.com Tfnr. 988 83 403

3. vara Mina Lisa Schou E-post mina.lisa@broadpark.no Tlfnr. 916 26 841
Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå stort sett daglig bemannet.

Dersom det ikke lykkes å komme igjennom til kontoret, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 5 - 2020

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Anna Blix kronikk
(anna-blix-kronikk.pdf, 113kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as