ÅPENT MØTE LOKALMAT OG DISTRIBUSJON

Før årsmøtet starter vi med et åpent møte om lokalmat og distribusjon. 

LOKALMATMØTE

NYE VEIER TIL KUNDEN MED REKO-RINGER

RECO-ringer er et nytt konseptsom skal gjøre det enkelt for produsenter å selge lokalproduserte varer direkte til kunden.

 

PROGRAM

Kl. 10.00     kaffe og kringle

Kl. 10.30    Lokalmat- markedsføring, foredling og verdiskaping

Kl. 11.00    REKO-ringer – ny vei til kunden

Kl. 11.45    Ann-Kristin Andreassen i Guldkorn

Kl. 12.00    Guldkolla – suksess md gamle raser økologisk og grasfôra kjøtt- Erling Ek Iversen

Kl. 12.40    Oppsummering og spørsmål


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41, 0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970167943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as