Åpent møte om Lokalmat og sistribusjon

Det var stor interesse for møtet. Rebekka Bond fra Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Guldkolla og Guldkorn hadde innlegg.

REKO-RING, EN DISTRIBUSJONSMODELL I MEDVIND

Av Terje Bjørlo

En REKO-ring er en distribusjonskanal for salg av lokalproduserte matvarer fra produsenter og direkte til kundene forklarte Rebekka Bond fra Norsk Bonde- og Småbrukarlag, da hun innledet på ett åpent møte i regi av Østfold Bonde- og Småbrukarlag på Bøndenes hus i Råde.

REKO betyr Rettferdig Konsum, og ble startet i Finland i 2013 av Thomas Snellman. I dag finnes REKO-ringer i 10 land. Den første REKO-ringen ble etablert i Norge i november 2017, og det er nå etablert 40 ringer i Norge med om lag 400 produsenter. Den største ringen finner vi i Trondheim med 15 000 medlemmer, mens medlemstallet totalt i Norge er 100 000. Tallene er høye sa Bond, men vi må være klar over at alle ikke er aktive.

Etableringen av nye REKO-ringer i Norge er en del av prosjektet Matnyttig som Norsk Bonde- og Småbrukarlag står bak. Målsettingen med prosjektet er å øke produksjonen av lokalmat, og dermed bedre økonomien i næringen, men også å øke bevisstheten til kundene om viktigheten av småskalaproduksjon og lokal foredling. Siden det ikke er mellomledd mellom produsenten og kundene, så tilfaller hele salgssummen produsenten.

En REKO-ring er en lukket facebook-gruppe der lokalmatprodusenter annonserer sine varer, og kundene bestiller sine varer. Varene leveres kundene på et fast sted til oppsatt tid. Det skjer at kunder ikke kommer for å hente varene de har bestilt. Som regel er årsaken forglemmelse.

Matprodusentene må registrere driften sin hos Mattilsynet før de starter opp med matproduksjon. Rebekka Bond opplyste at Mattilsynet er medlem i flere REKO-ringer, og at Mattilsynet foretar stikkprøver.

GULDKOLLA

I dag har vi fire nasjonale storferaser i Norge hvor antallet avlshunndyr er så lavt at det er på et kritisk nivå. Det gjelder dølafe, telemarksfe, vestlandsk raudkolle og østlandsk rødkolle. Storferasene sidet-trønderfe og nordlandsfe samt vestlandsk fjordfe har flere avlshunndyr, men karakteriseres likevel som truet.

Østlandsk rødkolle er nedtegnet så langt tilbake som på 1700-tallet. Rasen var den dominerende rasen på Østlandet, men ble etter hvert utkonkurrert av NRF. På slutten av 1980-tallet fantes det kun om lag ti mordyr igjen. Etter det har utviklingen snudd. I årene 2013 til 2017 har antallet avlshunndyr i storferasen østlandsk rødkolle økt fra 199 til 402 dyr, altså i overkant av 100 prosent. Alle de overnevnte storferasene har hatt fremgang i perioden, men ingen har hatt så stor prosentvis økning som østlandsk rødkolle.

Erling Ek Iversen og Gunhild Dangstorp er to av flere bønder som sammen jobber i Guldkolla med bevaring av østlandsk rødkolle og salg av kjøtt fra denne rasen. De fortalte at kjøtt som selges fra østlandsk rødkolle kommer fra dyr som ikke har fått kraftfôr, men kun har blitt fôret på gress. Kjøttet har derfor høyere innhold av omega 3, og er derfor sunnere. De betegnet REKO-ringene som en suksess, og de fikk solgt alt kjøttet de produserte.

GULDKORN

Avslutningsvis fortalte Ann-Kristin Andreassen om Guldkorn SA, som er et samarbeidsforum for hele verdikjeden innen mat og drikke i Østfold. Guldkorn ble stiftet 6. mars 2013 av 31 andelseiere. Strategien er at vi skal bli Norges sterkeste region på mat og drikke, sa hun.

Våre kjerneverdier er:

Ekte – høy kvalitet og ekte råvarer                                                                                                  

Stolt – stolte produsenter og brukere                                                                                            

 Mangfoldig – rikt utvalg av gode råvarer og ferdigvarer med brukerfokus i hele verdikjeden

Andreassen fortalte at de satset på videreutvikling av produkter og bedrifter. Hun fortalte også at det er ett mål om at mer lokalmat benyttes i serveringsbransjen i Østfold.

 

 

 


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå stort sett daglig bemannet.

Dersom det ikke lykkes å komme igjennom til kontoret, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 5 - 2020

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Anna Blix kronikk
(anna-blix-kronikk.pdf, 113kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as