ÅRSMØTE OG ÅPENT MØTE I ØSTFOLD BONDE- OG SMÅBRUKARLAG

Åpent møte i forbindelse med årsmøtet lørdag 16. mars i Råde har som tema: Lokalmat og distribusjon

Innkalling til åpent møte og årsmøte

Det vises til varsel om årsmøte sendt 14.01. 2019 og innkalles herved til åpent møte og årsmøte      

                       Lørdag 16. mars 2019 kl 10.00

 

Sted: Bøndernes Hus, Råde

 

Program: Kl. 10.00 Åpent møte - kaffe

                Kl. 10.30 Lokalmat og distribusjon

                Kl. 13.00 Lunsj

                Kl. 14.00 Årsmøtesaker

1.  Konstituering

2.  Årsmelding

3.  Regnskap

4.  Forsikring

5.  Valg

6.  Innkommende forslag

7.  Hilsninger

 

Vi håper at mange vil delta, og av hensyn til bevertning ber vi om

Påmelding innen 12. mars!

til sekretar.ostfold@smabrukarlaget.no eller tlf 916 03 616

       

Med vennlig hilsen

Østfold Bonde- og Småbrukarlag

For styret Reidar Isebakke                      Lillian Ørka

Leder                                                      sekretær


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er uten daglig bemanning slik situasjonen er.

For henvendelser som gjelder medlemskap/medlemsregisteret; ring medlemssekretær Cathrine Engelstad, tlf 904 13 376, e-post medlem@smabrukarlaget.no på dagtid.

Ellers, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

John P Løvstad, tlf 450 25 212, john.petter@smabrukarlaget.no

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Foran jordbruksforhandlingene 2020
(foran-jordbruksforhandlingene-2020.pdf, 848kB)

/share/mime/48/pdf.png Klimakur
(klimakur-medl.avis.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Vilde Haarsaker
(vildehaarsaker-ny-ass-gen-sekr.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Ole Jacob Christensen kronikk
(o-j-christensen-kronikk.pdf, 107kB)

/share/mime/48/pdf.png Medlemsverving
(medlemsverving.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2020 – Foran jordbruksforhandlingene
(studieheftet-2020.pdf, 817kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as