Årsmøte og åpent møte lørdag 14. mars

Østfold Bonde- og Småbrukarlag avholder årsmøte med åpent møte i forkant lørdag 14. mars fra kl. 11.00 i Aremark.

Innkalling til åpent møte og årsmøte

Det vises til varsel om årsmøte sendt 14.01. 2020 og innkalles herved til åpent møte og årsmøte

Lørdag 14. mars 2020 kl 11.00

Sted: Kirkeng Camping, Aremark

Kaffe serveres fra kl. 10.30

Åpent møte

Program:     Kl. 11.00    Permakultur v/Hedda Kortnes                                                                       Rovdyrsituasjonen i Aremark v/Geir Aarbu

                  Kl. 13.00    Lunsj

Årsmøte:          Kl. 14.00    Årsmøtesaker

 1. Konstituering
 2. Årsmelding
 3. Regnskap
 4. Forsikring
 5. Valg
 6. Innkommende forslag

Vi håper at mange vil delta, og av hensyn til bevertning ber vi om

Påmelding innen 10. mars!

til sekretar.ostfold@smabrukarlaget.no eller tlf 916 03 616       

Med vennlig hilsen

Østfold Bonde- og Småbrukarlag

 

                         


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10
E-post: medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå bemannet hver mandag, onsdag og fredag innenfor kontortid kl 08-16.

Henvendelser ellers kan gjøres til:

Anders Nordstad, tlf 482 04 755, anders@smabrukarlaget.no

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no


/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as