Emilie Aslakstrøm gjenvalgt på årsmøtet 13. mars

Emilie Aslakstrøm ble gjenvalgt på årsmøtet. Styreleder sentralt var gjest på vårt digitale årsmøte

På årsmøtet lørdag 13. mars ble Emilie Aslakstrøm gjenvalgt som leder. Videre i styret sitter:

Romy Rohmann (permisjon), Lars Morten H. Ravneng, Jorunn Tinglum, Gunnar Line og Erling Ek Iversen.

Vara til styret er Hans Petter Aslakstrøm, Anne Marit Ørgenviken og Sylvia Weddegjerde Skjelderup.

Dagen startet med innlegg av Kjersti Hoff før vi gikk videre til vanlige årsmøtesaker.

Ikke en bonde å miste

Årets jordbruksforhandlinger er i gang. I dag leverte Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlaget sitt krav til staten.

Ikke en bonde å miste - les hele saken


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2020-21
(arsmelding-2020-2021-korrekt-lav-opplosning.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bs_medieplan_2021.pdf, 304kB)

/share/mime/48/pdf.png Utgivelsesplan Bonde og Småbruker 2022
(bs_medieplan_2022.pdf, 145kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker nr.8/21
(bonde-og-smabruker-nr.8-lav-opplosning.pdf, 16MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as