Ikke en bonde å miste

Årets jordbruksforhandlinger er i gang. I dag leverte Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlaget sitt krav til staten.

Jordbruksforhandlingene 2021- Ikke en bonde å miste!

I dag overleverte jordbruksorganisasjonene sitt krav til staten, et krav på 2 114 millioner kroner, hvorav 772 millioner er kostnadsdekning. Kravet vil gi en inntektsvekst på 48 700 kr per årsverk.  Dette er startskuddet for Jordbruksforhandlingene der partene skal fastsette rammer for matproduksjon for 2021-2022, og framover. Kravet lagt fram av Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norsk Bondelag for å tette inntektsgapet mellom bønder og andre samfunnsgrupper, ble satt til kr 30 000. Dette gir i våre øyne lite- om intet å forhandle bort.

Norske bønder og norsk matproduksjon er i en skjebnetid, og med et økende grasrotoppgjør. Aksjonen Bondeopprør 21 har i skrivende stund 21 000 medlemmer på Facebook. Den sittende regjeringens politikk premierer stordrift og rasjonalisering, der de største taperne er små og mellomstore bruk. Så lenge denne politikken føres vil dette bidra til en stadig større kløft mellom lønnsbetingelsene for bønder og andre samfunnsgrupper. Den norske bonden har i dag 201 300 kroner i gjennomsnittlig næringsinntekt fra jordbruk (ssb, 2021). Bøndenes inngående kunnskap om selvforsyning, matsikkerhet, jordvern, økologi og bærekraft skal og bør prises høyt. Dette burde gjenspeiles i årets jordbruksforhandlinger. Årets krav er et lite steg i riktig retning, men ikke nok til å kunne slippe jubelen løs.

Bøndene- store som små, er en kunnskapsgruppe vi ikke har råd til å miste! Gi den norske bonden et kraftig økonomisk løft.

 

Mvh Emilie Charlotte Aslakstrøm

Fylkesleder i Østfold Bonde- og Småbrukarlag

 

 

 

 


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2020-21
(arsmelding-2020-2021-korrekt-lav-opplosning.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bs_medieplan_2021.pdf, 304kB)

/share/mime/48/pdf.png Utgivelsesplan Bonde og Småbruker 2022
(bs_medieplan_2022.pdf, 145kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker nr.8/21
(bonde-og-smabruker-nr.8-lav-opplosning.pdf, 16MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as