Flott sommertur

I strålende vær besøkte vi Bøensætre.

Vi møttes på Bøensætre i strålende solskinn og ble mottatt av Hedda og hundene. Hun fortalte om historien og om dagens drift. De har kuer, sau, kanin og høner. Vanligvis har de også griser som går ute. Bier finnes også, men de har ikke mange da de ikke vil utkonkurrere de ville biene.

Hun fortalte også om de gamle slåtteengene som kan inneholde opp til 250 arter, mange på rødlista. I vanlig industriell eng finner man stort sett 10 arter.

Videre tok hun oss med til permakulturen der de dyrker grønnsaker.  Hun var også i ferd med å lage en fruktskog.

Her ser man hva man kan få ut av noen mål jord uten bruk av kunstgjødsel og kjemiske midler.

Etter foredrag og omvisning fikk vi servert lunsj bestående av salater og fermentert mat – samt et fantastisk godt brød.


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41, 0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970167943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as