Årsmøte i Østfold Bonde- og Småbrukarlag

Østfold Bonde- og Småbrukarlag avholder sitt årsmøte lørdag 11. mars fra kl. 10.00

 

Det innkalles herved til årsmøte i Østfold Bonde- og Småbrukarlag

Lørdag 11. mars kl. 10.00

Sted: Misjonssalen, Sarpsborgveien 7, Råde

 

Program åpent møte kl. 10.00 – 14.00

 

Kl. 10.00 Kaffe og kringle

Kl. 10.30 Velkommen ved Romy Rohmann

Kl. 10.45 Jordhelse/regenerativt jordbruk

      v/Raymund Lester-Watvedt                          

Kl. 11.45 Sympati for ny jordbrukspolitikk.

               Alliansebygging og demonstrasjoner v/Margit

               Fausko, styremedlem i NBS

                Kl. 12.00 Informasjon

 

Kl 13.00 Lunsj

 

Kl. 14.00 Årsmøtet settes

Sakliste årsmøtet 

 

Sak 1. Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 2. Konstituering

  1. Valg av møteleder
  2. Valg av sekretær
  3. Valg av 2 til å underskrive protokollen

Sak 3. Leders tale

Sak 4. Årsmelding

Sak 5. Regnskap

Sak 6. Budsjett  

Sak 7. Innkomne forslag

Sak 8. Uttalelser

Sak 9: Valg

Påmelding innen 6. mars pga. servering til

sekretar.ostfold@smabrukarlaget.no  eller tlf 916 03 616