Årsmøte i Østfold

Årsmøtet avholdes lørdag 13. mars kl. 10.00. Dessverre også i år på Teams. 

Innkalling til digitalt årsmøte

Det vises til varsel og innkalling til årsmøtet lørdag 13.mars.

Vi ser oss dessverre nødt til å avlyse fysisk årsmøte også i år. Vi innkaller derfor til digitalt årsmøte på Teams

 

lørdag 13. mars kl. 10.00.

 

 

Sakliste

                                                                          

 1. Konstituering
 2. Årsmelding v/sekretær
 3. Regnskap og budsjett v/sekretær
 4. Valg

 

Vi må ha Påmelding innen 10. mars!

til sekretar.ostfold@smabrukarlaget.no eller tlf 916 03 616

 

For å kunne bli med må du ha en e-post adresse! Denne vil du få invitasjonen til å bli med på. Papirer sendes i forkant, og årsmeldingen sendes til alle medlemmene pr post.   

Om du ikke har e-post eller er kjent med Teams – ta kontakt med en annen i laget som har.

Med vennlig hilsen

Emilie Aslakstrøm


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå bemannet hver mandag, onsdag og fredag innenfor kontortid kl 08-16.

Henvendelser ellers kan gjøres til:

Generalsekretær
Anders Nordstad
tlf 482 04 755
anders@smabrukarlaget.no

Styreleder
Kjersti Hoff
tlf 971 20 960
kjersti@smabrukarlaget.no

Assisterende generalsekretær
Vilde Haarsaker
tlf 476 68 984
vilde@smabrukarlaget.no

 

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Melkekvoteordningen
(kvotetak-reduksjon.pdf, 101kB)

/share/mime/48/pdf.png Trefjøs
(trefjos.pdf, 262kB)

/share/mime/48/pdf.png Klima kan velte jordbruksoppgjøret
(klima.pdf, 119kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as