Økouka i Østfold

Det blir en avkortet ØKOuke pga Covid 19 i Østfold i år. Klimadagen på Kalnes 22. september i samarbeid med Kalnes vgs og Østfold Bonde- og Småbrukarlag vil strømmes.

Det vil ikke være mulig å komme til skolen for å høre på foredragene.

Program for tirsdag 22. september

Kl 09:00 Foredrag med Fredrik Myhre fra WWF om livet i havet.

Marinbiologen fra Moss er lidenskapelig opptatt av havet og alt som lever der. Han brenner for å formidle kunnskap om det store blå havet og om hva vi kan gjøre for å bidra til å ta vare på det. Gled dere! 

Foredraget med Fredrik Myhre finner du her:

 https://www.facebook.com/events/237972287539985/

Kl 10:30 Filmvisning av filmen Uår med Einar Kiserud, melkebonde fra Spydeberg, om bærekraftig og klimavennlig landbruk. Mer informasjon om filmen finnes på: https://www.utviklingsfondet.no/u%c3%a5r

I dokumentarfilmen Uår følger vi melkebonden Einar Kiserud som drar til Malawi i Øst-Afrika etter å ha opplevd den verste tørkesommeren i Norge i nyere tid. Turen ble en vekker på flere måter.

Filmen Uår som ikke kan strømmes:

 https://tv.nrk.no/se?v=KOID75004919&t=5s

kl 12:00 Kalnes sin gårdsbestyrer, Gunhild Dangstorp, forteller litt om produksjonen i fjøset og ellers på gården. Kalnes er skolen som setter miljø i fokus, både ved å ta vare på naturen, men også i forholdet mellom lærere og elever. 

Kl 13:00 Foredrag med forfatter Dag Jørund Lønning om jordfruktbarhet og regenerativt jordbruk. Dag Jørund Lønning er forfatter av Jordboka, Jordboka II og Kompostboka. Mer informasjon på www.jordboka.no og @jordboka  

"Professor Dag Jørund Lønning, om den levande matjorda, og om den komande grøne revolusjonen - den som vil endra både måten me produserer mat på og forholdet mellom menneske og natur for all framtid."

https://www.facebook.com/events/2550213295201231/

 


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Forside
(bogsnr321s1.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Leder, kronikk
(bogsnr321s2.pdf, 114kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Salmonella i norsk dagligvarehandel
(bogsnr321s3.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Tre av fire bruk borte på 50 år
(bogsnr321s4.pdf, 297kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_- Endelig satt på plass
(bogsnr321s8.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as