Økouka i Østfold

Det blir en avkortet ØKOuke pga Covid 19 i Østfold i år. Klimadagen på Kalnes 22. september i samarbeid med Kalnes vgs og Østfold Bonde- og Småbrukarlag vil strømmes.

Det vil ikke være mulig å komme til skolen for å høre på foredragene.

Program for tirsdag 22. september

Kl 09:00 Foredrag med Fredrik Myhre fra WWF om livet i havet.

Marinbiologen fra Moss er lidenskapelig opptatt av havet og alt som lever der. Han brenner for å formidle kunnskap om det store blå havet og om hva vi kan gjøre for å bidra til å ta vare på det. Gled dere! 

Foredraget med Fredrik Myhre finner du her:

 https://www.facebook.com/events/237972287539985/

Kl 10:30 Filmvisning av filmen Uår med Einar Kiserud, melkebonde fra Spydeberg, om bærekraftig og klimavennlig landbruk. Mer informasjon om filmen finnes på: https://www.utviklingsfondet.no/u%c3%a5r

I dokumentarfilmen Uår følger vi melkebonden Einar Kiserud som drar til Malawi i Øst-Afrika etter å ha opplevd den verste tørkesommeren i Norge i nyere tid. Turen ble en vekker på flere måter.

Filmen Uår som ikke kan strømmes:

 https://tv.nrk.no/se?v=KOID75004919&t=5s

kl 12:00 Kalnes sin gårdsbestyrer, Gunhild Dangstorp, forteller litt om produksjonen i fjøset og ellers på gården. Kalnes er skolen som setter miljø i fokus, både ved å ta vare på naturen, men også i forholdet mellom lærere og elever. 

Kl 13:00 Foredrag med forfatter Dag Jørund Lønning om jordfruktbarhet og regenerativt jordbruk. Dag Jørund Lønning er forfatter av Jordboka, Jordboka II og Kompostboka. Mer informasjon på www.jordboka.no og @jordboka  

"Professor Dag Jørund Lønning, om den levande matjorda, og om den komande grøne revolusjonen - den som vil endra både måten me produserer mat på og forholdet mellom menneske og natur for all framtid."

https://www.facebook.com/events/2550213295201231/

 


Velg ditt fylkeslag

PÅMELDING TIL LANDSMØTET VIA TEAMS 31. OKTOBER. TRYKK HER!

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå daglig bemannet.

Dersom det ikke lykkes å komme igjennom til kontoret, kontakt: 

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 5 - 2020

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Anna Blix kronikk
(anna-blix-kronikk.pdf, 113kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan2020.pdf, 440kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as