Flere veier til bedre jordhelse

Vi inviterer til åpent møte i aulaen på Kalnes vg. skole torsdag 14. oktober kl. 19.00 med tema

Flere veier til bedre jordhelse

Program

        Velkommen v/leder Emilie C. Aslakstrøm

                         Erfaringer fra ulike driftsmåter

 • Espen Ringstad fra Marker. Driver Nybo regenerative gård. Allsidig drift med frilandsgris, mobilt hønsehus, bikuber og grønnsaker.
 • Hanne Engebret fra Oslo. Styremedlem i Norsk Permakulturforening. Innehaver av Drabantbybruket – Rekkehushagen som matauk, glede og inspirasjon.
 • Gunnar Lilleaasen, pensjonert gårdbruker fra Rakkestad. Har drevet både konvensjonelt og økologisk. Allsidig drift med korn, grovfôr, sau og bevaringsverdige storferaser.
 • Gunnar Line, forpakter fra Degernes og lærer i landbruksfag på Kalnes. Arbeider med nyere metoder for å bygge opp jordhelsa.

                                             Kaffe

      Panelsamtale og spørsmålVelg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2020-21
(arsmelding-2020-2021-korrekt-lav-opplosning.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bs_medieplan_2021.pdf, 304kB)

/share/mime/48/pdf.png Utgivelsesplan Bonde og Småbruker 2022
(bs_medieplan_2022.pdf, 145kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker nr.8/21
(bonde-og-smabruker-nr.8-lav-opplosning.pdf, 16MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as