Styret

På årsmøtet 11. mars ble Romy Rohmann valgt til leder.

STYREMEDLEMMER

Romy Rohmann, leder

Jorunn Tinglum

Hans Erik Navestad

Lars Morten H. Ravneng

Gunnar Line

Erling Ek Iversen