Rogaland Bonde- og Småbrukarlag

BRUDD I JORDBRUKSFORHANDLINGENE!

Forsiden   Kontakt oss    facebook  Om oss   Lokallag   Styret   Årsmelding

Rogaland Bonde- og Småbrukarlag beklager at regjeringen ikke tar den alvorlige situasjonen i norsk jordbruk på alvor.

Vi opplever et enormt trykk fra medlemmene om behovet for økte inntekter og sosiale vilkår som andre grupper. På Facebook er det 30 000 som har signert på oppropet #bondeopprør.

Tilbudet staten kom med inneholder ikke svar på noen av de sakene som jordbruket hadde prioritert i sitt krav.

Vi mister i snitt 2 gårdsbruk daglig i Norge. Jordbruket krevde en kursendring i politikken for å kunne holde oppe produksjonen på små og mellomstore bruk over hele landet. Staten valgte i sitt tilbud å fortsette en politikk som fortsatt vil bidra til færre bruk og dårligere rekruttering.

Lønnsomheten i næringa har blitt gradvis svekka over mange år, og er nå på et kritisk lavt nivå. Det har fått utvikle seg et stort inntektsgap mellom bønder og sammenlignbare grupper. Statens tilbud inneholdt ingen elementer som ville bidra til å tette dette gapet. Det betyr enda et år med halv betaling for dobbelt arbeid for norske bønder.

Det er et ekstremt stort behov for investeringer i landbruket. Jordbruket krevde en investeringspakke på 450 millioner for å begynne å hente inn etterslepet på investeringer. Samtidig kommer det nye dyrevelferdskrav som også krever store investeringer. Tilbudet fra staten hadde ingen elementer som ville bidratt til å dekke investeringsbehovet som bare i melkeproduksjonen beløper seg til 20 milliarder de neste 12 åra.  

Rogaland Bonde og Småbrukarlag støtter jordbrukets forhandlingsutvalg når de nå har valgt å bryte forhandlingene. Vi beklager at sentrale politikere ikke kan eller ikke vil forstå at norsk matproduksjon er inne i en alvorlig krise.

 

For Rogaland Bonde- og Småbrukarlag

Leder, Stig A. Helgesen

/share/mime/48/pdf.png
(rbs-aarsmelding-2014-til-nils-4-.pdf, 4MB)

/share/mime/48/msword.png
(program-arsmote-2015.doc, 25kB)


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41, 0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970167943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vippsnummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as