Rogaland Bonde- og Småbrukarlag

DET ER NOK NÅ ERNA!!

Nok ein gong kjem regjeringa med småpengar til pelsdyrbønder som vert fråtekne arbeidsplass og levebrød.

Stortingsfleirtalet meinte eigentleg at næringa skulle få leva vidare, men vart ofra for å sikra regjeringa Solberg vidare liv.

Uansett kva ein meiner om hald av pelsdyr så var det vel ingen som hadde sett for seg at samfunnet skulle langpina desse familiane etter at levebrødet deira vart ofra i eit politisk spel.

Me må dessverre akseptera at Stortinget har gjort sitt vedtak, men no er det nok!

Erna Solberg og hennar regjering  har gjennom denne prosessen synt at dei ikkje har moralsk ryggrad til å gjennomføra sine eigne vedtak på ein ryddig måte.

No må Stortinget ta tak i saka og syta for at desse menneska, som ikkje har gjort anna enn å arbeida for sitt eige og familien sitt levebrød, får ein økonomisk kompensasjon som gjer at dei kan ta til å sjå framover.

Det er uverdig og totalt uakseptabelt av samfunnet å behandla arbeidsfolk på denne måten.

Trakasseringa av våre kollegaer må ta slutt no!

 


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41, 0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970167943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as