Rogaland Bonde- og Småbrukarlag

DET ER NOK NÅ ERNA!!

Nok ein gong kjem regjeringa med småpengar til pelsdyrbønder som vert fråtekne arbeidsplass og levebrød.

Stortingsfleirtalet meinte eigentleg at næringa skulle få leva vidare, men vart ofra for å sikra regjeringa Solberg vidare liv.

Uansett kva ein meiner om hald av pelsdyr så var det vel ingen som hadde sett for seg at samfunnet skulle langpina desse familiane etter at levebrødet deira vart ofra i eit politisk spel.

Me må dessverre akseptera at Stortinget har gjort sitt vedtak, men no er det nok!

Erna Solberg og hennar regjering  har gjennom denne prosessen synt at dei ikkje har moralsk ryggrad til å gjennomføra sine eigne vedtak på ein ryddig måte.

No må Stortinget ta tak i saka og syta for at desse menneska, som ikkje har gjort anna enn å arbeida for sitt eige og familien sitt levebrød, får ein økonomisk kompensasjon som gjer at dei kan ta til å sjå framover.

Det er uverdig og totalt uakseptabelt av samfunnet å behandla arbeidsfolk på denne måten.

Trakasseringa av våre kollegaer må ta slutt no!

 


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10
E-post: medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå bemannet hver mandag, onsdag og fredag innenfor kontortid kl 08-16.

Henvendelser ellers kan gjøres til:

Anders Nordstad, tlf 482 04 755, anders@smabrukarlaget.no

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no


/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as