Rogaland Bonde- og Småbrukarlag

Kontakt Rogaland BS

Fylkesleder: 

Stig Arild Helgesen

E-post: sahelgesen@gmail.com

Tlf: 481 56 697

Fylkessekretær: 

Vivian Huglen

E-post: vivian.huglen@gmail.com

Tlf: 932 30 101


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41, 0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970167943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vippsnummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as