Rogaland Bonde- og Småbrukarlag

KRAV TIL JORDBRUKSFORHANDLINGENE 2022!

I fjor høst gikk vi i Rogaland Bonde og Småbrukarlag ut med et krav til årets jordbruksoppgjør på 50 000kr i reell lønnsvekst til bonden pluss full dekning av økte kostnader samt et krav om å jevne ut inntektsgapet til andre grupper i løpet av 5 år.

Dette kravet var og er realistisk også nødvendig. Kravet er basert på konkret tallmateriale i tillegg til tilbakemeldinger vi får fra våre medlemmer hver eneste dag.

Uten et kraftig inntektsløft som bringer inntektene i landbruket opp på nivå med andre grupper står vi i fare for å miste tusenvis av matprodusenter over hele landet i løpet av svært få år!

Rogaland Bonde og Småbrukarlag vil derfor allerede nå signalisere at vårt krav til neste års jordbruksforhandlinger vil være det samme som i år, PLUSS den delen av årets krav som ikke blir oppnådd gjennom årets forhandlinger. Dersom vi legger landbrukets krav ved årets forhandlinger til grunn så vil det bety et krav til neste års forhandlinger på 70 000 kroner i reell lønnsvekst til bonden, pluss full dekning av økte kostnader og krav om inntektsutjevning i løpet av 4 år.


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41, 0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970167943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vippsnummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as