Rogaland Bonde- og Småbrukarlag

Om Rogaland BS

Rogaland Bonde- og Småbrukarlag er en faglig og
næringspolitisk organisasjon, som arbeider for å
fremme jordbruksbefolkningas kulturelle, sosiale,
faglige og økonomiske interesser. Vi er partipolitisk
uavhengige.

Vi arbeider for å skape vilkår for en trygg og stabil
matproduksjon i Rogaland, samt å opprettholde et aktivt
jordbruksmiljø og et vakkert kulturlandskap. Alt dette
vil være til nytte og skape økt trivsel for befolkninga i
både bygd og by her i fylket.


Nesten alle er opptatt av at maten skal være til å
stole på og at den skal være kortreist - vi bidrar til
lokal, trygg og bærekraftig matproduksjon.


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41, 0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970167943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as