Rogaland Bonde- og Småbrukarlag

Årsmøte SV og Nei til EU

RBS deltok på årsmøtet i Rogaland Nei til EU som einaste jordbruksorganisasjon og høsta takk for innsatsen i EU kampen

Her er Nils Melbøe RBS, landsleiar Katrine Kleveland og fylkesleiar Leiv Olsen avbilda på fylkesårsmøtet i dag.

Stig deltok på Rogaland SV sitt årsmøte i dag. 


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41, 0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970167943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vippsnummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as