Rogaland Bonde- og Småbrukarlag

Styret i Rogaland BS

STYRET I RBS 2019

LEIAR

Stig A. Helgesen

Nesvegen 106

5567 Skjoldastraumen

Epost: sahelgesen@gmail.com

Tlf: 481 56 697 

Nestleder

Torbjørn Norland

Norlandsvegen 29

4120 Tau

Epost: tonorlan@online.no

Tlf: 970 35 255

Kasserer 

Alf Olav Erevik

Ryfylkevegen 14

4110 Forsand

Epost: olaere@online.no

Tlf: 971 79 978

 Styremedlemer

Mikal Nordbø

Tengesdalveien 2

4308 Sandnes

Epost: mikal@tengesdaltunet.no

Tlf: 982 18 888

 

Geir Aksdal

Vågavegen 74

5561 Bokn

Epost: geiaks@online.no

Tlf: 909 54 910

 

Sophie Eckhoff Gjermestad

Gjermestadveien 60

4375 Hellvik

Epost: post@gjermestad.no

Tlf: 450 27 448

 

Kjell Helland

Amdalsveien 48

4120 Tau

Epost: kjhel3@online.no

Tlf: 922 00 853

 

1. VARA

Svein Erik Ørsland

Egersund

2. VARA

Eldar Melbøe Kyllesø

Sandnes

3.VARA

Ingvild Sønstabø

Tysvær

 

FYLKESSEKRETÆRER

Vivian Huglen

Nesvegen 91

5567 Skjoldastraumen

Epost: vivian.huglen@gmail.com

Tlf: 932 30 101


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41, 0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970167943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as