Rogaland Bonde- og Småbrukarlag

Styret i Rogaland BS

STYRET I RBS 2020

LEIAR

Stig A. Helgesen

Nesvegen 106

5567 Skjoldastraumen

Epost: sahelgesen@gmail.com

Tlf: 481 56 697 

Nestleder

Torbjørn Norland

Norlandsvegen 29

4120 Tau

Epost: tonorlan@online.no

Tlf: 970 35 255

Kasserer 

Alf Olav Erevik

Ryfylkevegen 14

4110 Forsand

Epost: olaere@online.no

Tlf: 971 79 978

 Styremedlemer

Eldar Melbøe Kyllesø

Kyllesveien 61

4308 Sandnes

Epost: Eldar.kylles@gmail.com

Tlf: 454 11 131

 

Geir Aksdal

Vågavegen 74

5561 Bokn

Epost: geiaks@online.no

Tlf: 909 54 910

 

Sophie Eckhoff Gjermestad

Gjermestadveien 60

4375 Hellvik

Epost: post@gjermestad.no

Tlf: 450 27 448

 

Kjell Helland

Amdalsveien 48

4120 Tau

Epost: kjhel3@online.no

Tlf: 922 00 853

 

1. VARA

Svein Erik Ørsland

Egersund

2. VARA

Leif Rune Sundfør

Tysvær og Bokn

3.VARA

Janne Kathrine Schelbred

Forsand

 

FYLKESSEKRETÆRER

Vivian Huglen

Nesvegen 91

5567 Skjoldastraumen

Epost: vivian.huglen@gmail.com

Tlf: 932 30 101


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2020-21
(arsmelding-2020-2021-korrekt-lav-opplosning.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bs_medieplan_2021.pdf, 304kB)

/share/mime/48/pdf.png Utgivelsesplan Bonde og Småbruker 2022
(bs_medieplan_2022.pdf, 145kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker nr.8/21
(bonde-og-smabruker-nr.8-lav-opplosning.pdf, 16MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as