Landsmøte høsten 2020

Styret har vedtatt at landsmøtet i høst skal gjennomføres som et fysisk møte.

Landsmøte høsten 2020 - les hele saken


SMÅLIG OG BEKLAGELIG AV REGJERINGEN

3. juni oversendte NBS en rekke forslag til tiltak i forbindelse med Norges vei ut av kornakrisa, bl.a. egen kompensasjonsordning for tilleggsnæringer. Regjeringen har nå vendt tommelen ned for en egen ordning for tilleggsnæringer i landbruket. I festtaler hylles lokalmatprodusentene vår, og spesielt når de vinner gjeve priser og verdensmesterskap, men regjeringen  stiller ikke opp med krisepakker.

Svaret fra regjeringen er smålig og beklagelig sier nestleder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag Eli Berge Ness.

SMÅLIG OG BEKLAGELIG AV REGJERINGEN - les hele saken

Oppdatert KSL

Kvalitetssystem i landbruket – KSL – har gått over i ny digital plattform. Dette medfører ny innlogging og ny design for alle brukere. For å gjøre overgangen til ny løsning best mulig er det samlet informasjon om den nye løsningen og filmer med opplæring på www.ksl.no

Oppdatert KSL - les hele saken


Får felle to hannbjørner etter press

Det ble 2. juli gitt tillatelse til felling av to hannbjørner i Grong, Høylandet og Namsskogan (beiteprioritert område), for en begrenset tidsperiode. NBS, NB og Sau og Geit mener dette er alt for lite til å løse den alvorlige situasjonen beitebrukerne er i utenom dette begrensede området.

Får felle to hannbjørner etter press - les hele saken

Kva verdi har jorda?

I landet vårt har vi 3% dyrka mark. Det er ikkje mykje. Nyleg var to saker om arealbruk oppe til handsaming i Stortinget. Forbod mot nydyrking av myr, og saka om styrka jordvernmål.

Har koronakrisa gjort at politikarane er opptekne av korleis vi kan nytte arealet vi har, spør Eli Berge Ness, politisk nestleiar i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, i denne kronikken.

Kva verdi har jorda? - les hele saken

Vi lager ny strategi mot 2025

På landsmøtet i høst skal Norsk Bonde- og Småbrukarlag vedta en strategi fram mot 2025. Nå ønsker vi innspill til arbeidet!

Vi lager ny strategi mot 2025 - les hele saken

Forholdstallet for disponibel kvote for kumelk økes til 1,05 for 2020

Det økte behovet for melk etter utbruddet av koronapandemien er om lag 50 mill. liter, hovedsakelig pga økt salg av hvitost og konsummelk. Dette skyldes endrede måltidsvaner og at grensehandelen har falt bort. Derfor ble forholdstallet i dag økt til 1,05.

Forholdstallet for disponibel kvote for kumelk økes til 1,05 for 2020 - les hele saken

Næringskomitehøring om resultatet av de forenklede jordbruksforhandlingene

I dagens høring om jordbruksavtalen i næringskomiteen la Kjersti Hoff vekt på at Stortinget må legge føringer for hvordan norsk matsikkerhet og sjølforsyning skal styrkes framover. Inntektsgapet mellom bønder og andre grupper i samfunnet må tettes, og det trengs en opptrappingsplan for distriktsjordbruket som skaper forutsigbarhet og framtidstro.

Næringskomitehøring om resultatet av de forenklede jordbruksforhandlingene - les hele saken

Grønt Spatak har rekordår!

Grønt Spatak er et samarbeid mellom Bonde- og Småbrukarlaget og Natur og Ungdom, og sender hver sommer ut ungdom til gårder i hele landet. I år er vi mer populære enn på mange år, med en mulig deltakerrekord på nesten 150 ungdommer, og med flere på venteliste.
På Grønt Spatak bor ungdommene 10 dager på gård, seter eller går beitetilsyn. De får på den måten et unikt innblikk i næringen, og hvordan det er å drive gård i dag.

Grønt Spatak har rekordår! - les hele saken

Fossilfri seter i Østerdalen

Ved Setersjøen i Dalsbygda i Os har gårdbrukerne Hanne Østgaard Tingstad og Erling Tingstad lagt til rette for at setra deres skal bli selvforsynt med fornybar energi. Taket til fjøset fikk solcellepaneler i fjor høst

Fossilfri seter i Østerdalen - les hele saken

På solidaritetsbrigade i eget land

Koronakrisa gjorde at norske solidaritetsbrigadister måtte avbryte vårens opphold i Latin-Amerika. Isteden ble det opphold på norske gårder, i samarbeid med Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Tonje (24) og Alva (21) er overrasket over likhetene mellom Norge og Colombia.

På solidaritetsbrigade i eget land - les hele saken

Ga innspill til regjeringens klimaplan

Kjersti Hoff la vekt på styrket kanaliseringspolitikk og bedre bruk av norske ressurser i innspillsmøte om regjeringens klimaplan.

Ga innspill til regjeringens klimaplan - les hele saken

Til kamp for beiteressursene - uttalelse vedtatt på fylkesledermøte i NBS

Beitenæringa er ei næring hvor det arbeides langsiktig, og det er stort behov for forutsigbarhet. Økt bruk av beiteressursene er et viktig grep i gjennomføringen av det grønne skiftet. Miljømyndighetene har derimot paradoksalt nok et ensidig fokus på økt leveareal for freda rovviltarter.

Til kamp for beiteressursene - uttalelse vedtatt på fylkesledermøte i NBS - les hele saken

Jordbruket mangler i regjeringas tredje tiltakspakke

I dag la regjeringen fram sin tredje tiltakspakke for å få fart på økonomien igjen, men jordbruket ser ut til å være utelatt fra regjeringens plan.

Her hadde vi forventa at det skulle komme penger til blant annet opprusting av jordbruksarealer, grøfter og driftsbygninger. Behovet er stort og det vil gi arbeid til lokale entreprenører, sier Kjersti Hoff, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, som er svært skuffet over tiltakspakken.

Jordbruket mangler i regjeringas tredje tiltakspakke - les hele saken

Mattilsynet sin oppsummering av beitesesongen 2019 og vurdering av beitesesongen 2020

I sin årlige oppsummer av beitesesongen skriver Mattilsynet bl. a.:
«De viktigste tiltakene som skal redusere skadeomfanget, er å unngå ynglinger i beiteprioriterte områder, og å gjennomføre effektive skadefellinger når det er nødvendig. Det vil også være viktig å lykkes med lisensjakt. I tillegg vil det etter Mattilsynets oppfatning være viktig å holde antallet ynglinger nede på bestandsmålet som blir vedtatt."

Dette og flere andre sitater fra Mattilsynet tegner et helt annet bilde enn Klima- og  miljøvernminister Rotevatn gjør, sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag Kjersti  Hoff. Rapporten fra Mattilsynet tegner et realistisk bilde av den kritiske situasjonen mange beitebrukere står i og jeg forventer at Landbruks- og matminister Bollestad følger opp, avslutter Hoff.

Mattilsynet sin oppsummering av beitesesongen 2019 og vurdering av beitesesongen 2020 - les hele saken


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå stort sett daglig bemannet.

Dersom det ikke lykkes å komme igjennom til kontoret, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 5 - 2020

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Anna Blix kronikk
(anna-blix-kronikk.pdf, 113kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as