Grønt Spatak har rekordår!

Grønt Spatak er et samarbeid mellom Bonde- og Småbrukarlaget og Natur og Ungdom, og sender hver sommer ut ungdom til gårder i hele landet. I år er vi mer populære enn på mange år, med en mulig deltakerrekord på nesten 150 ungdommer, og med flere på venteliste.
På Grønt Spatak bor ungdommene 10 dager på gård, seter eller går beitetilsyn. De får på den måten et unikt innblikk i næringen, og hvordan det er å drive gård i dag.

Grønt Spatak har rekordår! - les hele saken


Går sterkt imot regjeringens forslag om rovviltklagenemnd

Stortinget må forhindre at det blir opprettet en rovviltklagenemnd og at antall rovviltregioner blir redusert fra åtte til seks. Det var budskapet fra Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og flere andre organisasjoner som deltok på gårdsdagens høring i energi- og miljøkomiteen 14. mai.

Går sterkt imot regjeringens forslag om rovviltklagenemnd - les hele saken

30% rabatt på arbeidstøy fra Wenaas

Som medlem i Norsk Bonde- og Småbrukarlag får du 30 % rabatt på hele katalogen til Wenaas. Det er mulig å få satt logo på nesten alle artiklene.

30% rabatt på arbeidstøy fra Wenaas - les hele saken


NBS har bedt om hastemøte med Matilsynet om beiterestriksjoner i Trøndelag

Rovviltforliket av 2011 legger til grunn en tydeligere soneforvaltning. Det betyr bl.a. at beitedyr i beiteprioriterte områder skal gis sterkere vern. Videre vedtar et enstemmig Storting i rovviltforliket at oppbygginga av bjørnestammen kan komme til å måtte vike overfor hensynet til beitedyr i beiteprioriterte områder.

NBS har bedt om hastemøte med Matilsynet om beiterestriksjoner i Trøndelag - les hele saken

Ny jordbruksavtale bidrar til å sikre matproduksjonen

Staten og jordbruket har blitt enige om en ny jordbruksavtale etter forenkla forhandlinger den siste uka.

Budsjettrammen er økt med 350 millioner kroner fra i fjor. Prioriteringer i de forenkla forhandlingene har vært distrikt, klima, korn og grønt.
- Jeg er fornøyd med at vi har fått i land en jordbruksavtale som gir en viss forutsigbarhet for bonden og matsikkerhet for oss alle i den svært uoversiktlige tida vi er inne i. Vi styrker beredskapen ved å bedre økonomien i produksjon av planteprodukter til mat, og ved å skrive ned kostnadene i husdyrproduksjonen. I tillegg er utmarksbeitetilskuddet økt med 63 millioner kroner, sier Kjersti Hoff, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag og nestleder i jordbrukets forhandlingsutvalg.

Ny jordbruksavtale bidrar til å sikre matproduksjonen - les hele saken

Jordbruksforhandlingene 2020: Ny kontakt mellom partene

Det vises til tidligere dialog mellom jordbruket og staten om muligheten for å gjennomføre forenklede jordbruksforhandlinger denne våren.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag har i dag startet konsultasjoner med staten med sikte på å komme fram til en løsning i årets forenklede jordbruksforhandlinger.

Jordbruksforhandlingene 2020: Ny kontakt mellom partene - les hele saken

Inntektsnivå i jordbruket tilbake på 2015-nivå

Tall fra Budsjettnemnda for jordbruket, som ble lagt fram fredag, viser at inntekta i jordbruket i 2019 var på samme nivå som i 2015.

- Dette er en svært alvorlig utvikling! Dette skyldes økte kostnader, og at det ikke har vært mulig å ta ut økte priser på grunn av svakt importvern og overproduksjon. Denne utviklinga må snus, sier Kjersti Hoff, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Inntektsnivå i jordbruket tilbake på 2015-nivå - les hele saken

Norsk Bonde- og Småbrukarlag vil ha med flere tiltak i klimaplan

Bondelaget overrakte Landbrukets klimaplan til statsrådene i LMD og KLD fredag 3. april. Norsk Bonde- og Småbrukarlag savner to konkrete tiltak på melkeytelse og bruk av kløver i eng i planen.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har tidligere foreslått å ta disse to tiltakene inn i planen, men dette har blitt avvist.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag vil ha med flere tiltak i klimaplan - les hele saken

Ber om kompensasjonsordning for landbrukets tilleggsnæringer

Koronapakkene som er lansert til nå, treffer dårlig for bønder som opplever omsetningssvikt fra tilleggsnæringer. Norsk Bonde- og Småbrukarlag krever at landbruks- og matministeren i neste krisepakke må få på plass en ordning som sikrer at disse produsentene overlever.

Ber om kompensasjonsordning for landbrukets tilleggsnæringer - les hele saken

Oppsving for REKO under korona

Mange REKO-ringer som nå har startet opp etter en kort koronapause, forteller om formidabel omsetningsøkning på utleveringene.

Finn din nærmeste REKO-ring ved å trykke her:

Oppsving for REKO under korona - les hele saken

Jordbruksforhandlingene 2020 - Jordbruket og staten går i forenklede forhandlinger

Det har de siste dagene vært kontakt mellom Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norges Bondelag og staten for å diskutere muligheten for å gjennomføre forenklede jordbruksforhandlinger.

Partene har i dag blitt enige om å gå inn i forenklede jordbruksforhandlinger.

Jordbruksforhandlingene 2020 - Jordbruket og staten går i forenklede forhandlinger - les hele saken

Risikoavlastning for grøntprodusenter fastsatt

Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag har blitt enige med staten om risikoavlastning for grøntprodusenter for vekstsesongen 2020.

Risikoavlastning for grøntprodusenter fastsatt - les hele saken

Et paradigmeskifte trengs: Småbruk gir matsikkerhet!

17. april 1996 ble 19 småbrukere i delstaten Mato Grosso i Brasil henrettet av paramilitære styrker. Småbrukerne ble ryddet av veien for å gi plass til transnasjonale selskaper som ønsket å bruke jorda deres til soyaplantasjer, slik at de kunne eksportere soya til dyrefôr. Etter initiativ fra sørgende yrkeskolleger ble 17. april etter dette gjort til Verdens småbrukerdag. For oss i Norsk Bonde- og Småbrukarlag er det en dag for markeringer og tanker om framtida for vår yrkesgruppe.

Et paradigmeskifte trengs: Småbruk gir matsikkerhet! - les hele saken

Boka "Verdens beste lam"

"Verdens beste lam", er ei bok som Norsk Bonde- og Småbrukarlag var samarbeidspartner med utdanningsenheten i Oslo. Boka inneholder mange lammeoppskrifter. Personene i boka var kokkelærlinger ved yrkesfaglige linjer i Oslo som var kommet til Norge som flyktninger.

Boka "Verdens beste lam" - les hele saken


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er uten daglig bemanning slik situasjonen er.

For henvendelser som gjelder medlemskap/medlemsregisteret; ring medlemssekretær Cathrine Engelstad, tlf 904 13 376, e-post medlem@smabrukarlaget.no på dagtid.

Ellers, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Enighet jordbr avtale
(enighet-jordbr-avtale.pdf, 600kB)

/share/mime/48/pdf.png Oppnådd ved jordbruksforhandlingene
(oppnadd-ved-jf.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Inntektsnivå på 2015-nivå
(inntektsniva-pa-2015-niva.pdf, 779kB)

/share/mime/48/pdf.png Innspill koronapakkene
(innspill-koronapakkene.pdf, 930kB)

/share/mime/48/pdf.png Reko oppsving
(reko-oppsving.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Landbrukets klimaplan
(landbrukets-klimaplan.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2020 – Foran jordbruksforhandlingene
(studieheftet-2020.pdf, 817kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as