Nå starter arbeidsgiverkurs for landbruket

Flere organisasjoner i jordbruket har gått sammen om et felles kompetanseløft for bonden som arbeidsgiver.

Alle parter er tjent med ryddige lønns- og arbeidsforhold i jordbruket. Det er viktig av hensyn til rekruttering, for å sikre god kontinuitet i arbeidsstokken og for næringens omdømme.

De første kursene vil bli gjennomført som webinarer i desember 2020, januar og februar 2021, og man kan velge mellom 8 ulike kursdatoer. Hvert kurs vil ha en varighet på 4 timer, og man trenger kun å delta på ett kurs.

Kursdatoer og påmelding:

Meld deg på via skjemaet i lenken.

Merk at man må sende inn en påmelding per deltaker, også dersom flere personer fra samme virksomhet ønsker å delta.

Nå starter arbeidsgiverkurs for landbruket - les hele saken


Tynset er årets beitekommune

Tynset er kåret til årets beitekommune av Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Kommunen tar rovdyrproblematikken på største alvor og har blant annet lykkes med mer effektiv skadefelling gjennom et pionerprosjekt sammen med de andre kommunene i Nord-Østerdalen.

Tynset er årets beitekommune - les hele saken

Matsikkerhet og mattrygghet er viktig framover

Norsk Bonde og Småbrukarlag ser det som viktig at mattryggheten og produksjonsmåten, vektlegges sterkere når kvaliteten på produktene skal belønnes.

Matsikkerhet og mattrygghet er viktig framover - les hele saken


Klimasøksmålet er i gang

Norsk Bonde og Småbrukarlag støtter klimasøksmål Arktis, som Natur og ungdom, Greenpeace med flere kjører mot Staten i disse dager i Høyesterett. Søksmålet er imot Statens utdeling av oljelisenser i 23. konsesjonsrunde i Barentshavet.

Kjersti Hoff vil prate mer om dette i kveld da hun er med på Greenpeace sin livesending på facebook kl 18

Klimasøksmålet er i gang - les hele saken

Krever nytt regelverk for kjøp, salg og utleie av mjølkekvoter

Landsmøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag vedtok lørdag en uttale om at staten må ta tilbake kontrollen over systemet med mjølkekvoter. 

Krever nytt regelverk for kjøp, salg og utleie av mjølkekvoter - les hele saken

Her er det nye styret

Kjersti Hoff ble i dag gjenvalgt som leder for Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Hun får med seg tre nye medlemmer i styret.

Her er det nye styret - les hele saken

Leders tale til landsmøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag 2020

"Vi er en fagforening som har som jobb nummer 1 å kjempe for trygge rammebetingelser og lik lønn som andre med samme ansvar, arbeidsmengde og nivå på utdannelse. Men i tillegg til å være en fagforening er vi også er en ansvarlige samfunnsaktør. Vi bryr oss om folket og framtida."

Leders tale til landsmøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag 2020 - les hele saken

Regjeringen snur - Stortinget får hele ansvaret for å sikre rettferdig erstatning til norske pelsdyrbønder

Det er bra at departementet nå har snudd og at pelsdyrbøndene nå kan få en rettferdig erstatning for det overgrepet regjeringen har påført dem, sier Kjersti Hoff, leder i NBS.

Regjeringen snur - Stortinget får hele ansvaret for å sikre rettferdig erstatning til norske pelsdyrbønder - les hele saken

Mat først

Overskrifta på dette innlegget har me lånt frå den amerikanske tankesmia Food first. 16. oktober er Verdas matdag. Bakgrunnen for markeringa er at FAO, FN-organisasjonen for mat og landbruk, vart oppretta for 75 år sidan, i oktober 1945. I fjor var det markeringar på dagen i minst 150 land. I år med korona-pandemi blir arrangementa annleis, men kanskje endå meir omfattande.

Mat først - les hele saken

Oppdatering om REKO

Det går no diskusjonar om ein bør knyte REKO-ringar opp til andre plattformer enn Facebook som salskanal. Dette vil Norsk Bonde- og Småbrukarlag fråråde inntil vidare.

Oppdatering om REKO - les hele saken

Nei til EU landsmøte 2-3 november

Norsk Bonde -og Småbrukerlag gratulerer Roy Pedersen som nyvalgt leder i Nei til EU og takker Kathrine Kleveland for samarbeid og viktig arbeid i de årene hun har ledet organisasjonen.

Nei til EU landsmøte 2-3 november - les hele saken

Håndbok for Reko-ringen

Norsk Bonde- og  Småbrukarlag har utarbeidet en håndbok for etablering, annonsering og drift av REKO-ringen.

Trykk deg videre for å se i håndboken!

Håndbok for Reko-ringen - les hele saken

Følg det digitale landsmøtet

Lørdag 31. oktober avholdes digitalt landsmøte i Norsk Bonde- og Småbrukarlag fra kl. 08.30 til 19.00.

Trykk her for å koble deg til overføringen av landsmøtet

Følg det digitale landsmøtet - les hele saken

Innspill til energi- og miljøkomiteen om statsbudsjettet

Raskere skadefelling, tydeligere soneforvaltning og rettferdig erstatning var blant hovedpunktene Norsk Bonde- og Småbrukarlag tok opp i sitt skriftlige innspill til Stortingets energi- og miljøkomité.

Innspill til energi- og miljøkomiteen om statsbudsjettet - les hele saken

Anders Nordstad ny generalsekretær i Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Anders Nordstad (56) er ansatt som ny generalsekretær i Norsk Bonde- og Småbrukarlag og vil tiltre stillingen 1. januar 2021. Nordstad etterfølger Olaf Godli som etter 17 år i stillingen har valgt å slippe nye krefter til.

Anders Nordstad ny generalsekretær i Norsk Bonde- og Småbrukarlag - les hele saken


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå bemannet hver mandag, onsdag og fredag innenfor kontortid kl 08-16.

Henvendelser ellers kan gjøres til:

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no


/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan2020.pdf, 440kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as