Regjeringen snur - Stortinget får hele ansvaret for å sikre rettferdig erstatning til norske pelsdyrbønder

Det er bra at departementet nå har snudd og at pelsdyrbøndene nå kan få en rettferdig erstatning for det overgrepet regjeringen har påført dem, sier Kjersti Hoff, leder i NBS.

Regjeringen snur - Stortinget får hele ansvaret for å sikre rettferdig erstatning til norske pelsdyrbønder - les hele saken


Innspill til energi- og miljøkomiteen om statsbudsjettet

Raskere skadefelling, tydeligere soneforvaltning og rettferdig erstatning var blant hovedpunktene Norsk Bonde- og Småbrukarlag tok opp i sitt skriftlige innspill til Stortingets energi- og miljøkomité.

Innspill til energi- og miljøkomiteen om statsbudsjettet - les hele saken

Anders Nordstad ny generalsekretær i Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Anders Nordstad (56) er ansatt som ny generalsekretær i Norsk Bonde- og Småbrukarlag og vil tiltre stillingen 1. januar 2021. Nordstad etterfølger Olaf Godli som etter 17 år i stillingen har valgt å slippe nye krefter til.

Anders Nordstad ny generalsekretær i Norsk Bonde- og Småbrukarlag - les hele saken


Høring i næringskomiteen om statsbudsjettet

I dagens høring i næringskomiteen om statsbudsjettet for 2021 tok Kjersti Hoff nok en gang opp behovet for investeringsmidler målrettet mot små og mellomstore bruk.

Høring i næringskomiteen om statsbudsjettet - les hele saken

Etterlyser investeringssatsing for mjølkebruk under 30 kyr

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har det siste halvåret pekt på økte investeringsmidler til små og mellomstore mjølkebruk som et viktig tiltak for både styrket beredskap og aktivitet i jordbruk og byggenæring over hele landet. Heller ikke i forslaget til statsbudsjett for 2021 har regjeringen satt av midler til dette.

Etterlyser investeringssatsing for mjølkebruk under 30 kyr - les hele saken

Velkommen til Ungdomsutvalgets seminar 2020

Mye gjøres annerledes i 2020, inkludert Landsmøte i NBS. I anledning Landsmøtet arrangerer vi i UU fire seminarer i uka som leder frem til Landsmøtet. Seminarene foregår via teams, og du kan melde deg på så mange du bare vil. Deltagelse er gratis.

Velkommen til Ungdomsutvalgets seminar 2020 - les hele saken

Ny veileder om rovvilterstatning

Veileder for søknad om erstatning for beitedyr drept eller skada av freda rovvilt er nå ferdig utarbeida. Søknadsfristen for beitesesongen 2020 er 1. november.

Ny veileder om rovvilterstatning - les hele saken

Kjersti Hoff enstemmig innstilt som leder for nytt år

Valgnemnda i Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag lagt fram innstillingen sin om valg av tillitsvalgte på landsmøtet 31. oktober.

Kjersti Hoff enstemmig innstilt som leder for nytt år - les hele saken

Frankrike sier nei til EU-Mercosur-avtalen: - Nå må Norge følge etter

Særlig sterkt var presset fra bondeorganisasjoner for at Frankrike kom til avgjørelsen å ikke ratifisere handelsavtalen.

Frankrike sier nei til EU-Mercosur-avtalen: - Nå må Norge følge etter - les hele saken

Mat først

Overskrifta på dette innlegget har me lånt frå den amerikanske tankesmia Food first. 16. oktober er Verdas matdag. Bakgrunnen for markeringa er at FAO, FN-organisasjonen for mat og landbruk, vart oppretta for 75 år sidan, i oktober 1945. I fjor var det markeringar på dagen i minst 150 land. I år med korona-pandemi blir arrangementa annleis, men kanskje endå meir omfattande.

Mat først - les hele saken

Mentorordninga i landbruket

Mentorordninga i landbruket innebærer at en fersk bonde gjør en formell avtale med en erfaren kollega om å bistå som diskusjonspartner i drifta gjennom ett år. Tilbudet omfatter alle produksjoner, også Inn på tunet, lokal foredling med mer.

Mentorordninga i landbruket - les hele saken

Gratulerer! Fredspris til Verdens matvareprogram!

Norsk Bonde- og Småbrukarlag er glad for at Den Norske Nobelkomiteen har bestemt at Nobels Fredspris tildeles Verdens matvareprogram (WFP). WFP får denne prisen for innsats i kampen mot sult, for bidrag til å skape forutsetninger for fred i konfliktutsatte områder, og for å være en pådriver i arbeidet mot bruken av sult som et våpen i krig og konflikt, sa Nobelkomiteens leder Berit Reiss-Andersen.

Gratulerer! Fredspris til Verdens matvareprogram! - les hele saken

Valgnemndas innstilling til nytt styre, ordførerskap og utvalg

Valgnemnda har avlevert endelig innstilling til valg på landsmøtevalgte tillitsverv i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Her finner du oversikt over innstillingen og CVer for kandidatene.

Valgnemndas innstilling til nytt styre, ordførerskap og utvalg - les hele saken

Statsbudsjettet 2021

Regjeringen har i dag lagt fram forslag til statsbudsjett for 2021. Dersom en ser nærmere på budsjettet til Landbruks- og matdepartementet kan en bare fastslå at regjeringen ikke har brukt muligheten til å løse utfordringer i jordbruket så vel som tilgrensende næringsliv som har oppstått som en følge av koronapandemien.

Statsbudsjettet 2021 - les hele saken

Fylkeslederne i Norsk Bonde- og Småbrukarlag krever halvering av kvotetaket på mjølk

- Det haster å ta systemet for kjøp, salg og leie av mjølkekvoter til debatt, sier fylkesleder i Nordland Bonde- og Småbrukarlag, Astrid T. Olsen.

Fylkeslederne i Norsk Bonde- og Småbrukarlag krever halvering av kvotetaket på mjølk - les hele saken


Velg ditt fylkeslag

LANDSMØTET VIA TEAMS 31. OKTOBER. FOR PÅMELDING TRYKK HER!

Det blir siste generalprøve 26.10. kl. 19.00–20.00. Meld deg på og få en e-post med link til å koble deg opp.

/share/mime/48/pdf.png Landsmøtehefte
(landsmotehefte-2020.pdf, 580kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå daglig bemannet.

Dersom det ikke lykkes å komme igjennom til kontoret, kontakt: 

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan2020.pdf, 440kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as