Sogn og Fjordane Bonde- og Småbrukarlag

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019
(arsmelding-smabrukarlaget-2019_nett.pdf, 3MB)

JF19 - ÅRETS RESULTAT FOR OSS I VEST

Jordbruksforhandlingane 2019 er over. Det har vore ein del diskusjonar om dette oppgjeret, og dette vonar eg vi kan ta fram att til neste års jordbruksforhandlingar.

Kva var våre krav?

- struktur/pyramidetilskot i alle produksjonar

- styrking av utmarksbeitetilskot

- styrking av grovforsproduksjon

- styrking av kornproduksjon

- driftsvansketilskot

- styrking av frukt/grønt-sektoren, med satsing på små bruk

JF19 - ÅRETS RESULTAT FOR OSS I VEST - les hele saken

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2018
(sfbs-arsmelding-2018_nett.pdf, 4MB)

/share/mime/48/pdf.png Referat årsmøtet 2019 i Ulvik
(referat-arsmote-i-sfbs-2019.pdf, 143kB)

/share/mime/48/pdf.png Uttale frå årsmøtet 2019
(uttale-klima-og-norsk-matproduksjon.pdf, 21kB)

REKO I VINDEN

Laurdag 9. juni var det oppstartsmøte for REKO i Sogn og Fjordane. Rebekka Bond, leiar i Matnyttigprosjektet til NBS, kom for å informere og vere med på å sparke det heile i gong.

REKO I VINDEN - les hele saken

Årsmelding for 2017

Årsmeldinga finn du ved å klikke her. Opnar seg i nytt vindu.

Landsmøte i Norsk Bonde- og Småbrukarlag 2017

Landsmøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag gjekk av stabelen på Gardermoen 4. og 5. november. Der blei Merete Furuberg attvald som leiar. Furuberg blei første gong vald til leiar i 2010.Ny politisk nestleiar er Elin Bergerud fra Buskerud og ny organisatorisk nestleiar Ragnhild Bergset Elvestad frå Troms.

Landsmøte i Norsk Bonde- og Småbrukarlag 2017 - les hele sakenYSTING - Kurs hausten 2017

Fylkesmannen ved landbruksavdelinga med samarbeidspartar arrangerer kurs i ysting hausten 2017.

YSTING - Kurs hausten 2017 - les hele saken

Uttale frå fylkesårsmøtet 2017

Uttalen "Grøntsektoren på Vestlandet" vart vedteken av årsmøtet til Hordaland Bonde- og Småbrukarlag og Sogn og Fjordane Bonde- og Småbrukarlag.

Uttale frå fylkesårsmøtet 2017 - les hele saken


Ope Landbruksmøte

Program for ope landbruksmøte. I samband med at Arne Lofthus tek turen til Sogn og Fjordane arrangerer  Sogn og Fjordane Bonde- og Småbrukarlag tre møter. Møta er i Sogndal, Førde og Hyllestad. Møta er opne for alle som bryr seg om Norsk mat, korleis den blir produsert, og kva grunnlag bonden har for å produsere. Ta med naboen! Vel møtt!

Ope Landbruksmøte - les hele saken


Årsmøtet 5. mars 2017, Voss

Søndag 5. mars vart det halde årsmøte på Voss. 

Årsmøtet 5. mars 2017, Voss - les hele saken

Program Årsmøtet 2017

HORDALAND BONDE- OG SMÅBRUKARLAG
SOGN OG FJORDANE BONDE- OG SMÅBRUKARLAG
ÅRSMØTE 2017
Park Hotel Vossevangen 4.–5. mars

Program Årsmøtet 2017 - les hele saken


Fylkesårsmøte på Voss 4.-5.mars 2017.

Årsmøtesamlinga vert i lag med Hordaland Bonde- og Småbrukarlag.

Fylkesårsmøte på Voss 4.-5.mars 2017. - les hele saken

Landsmøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag 2016

Landsmøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag gjekk av stabelen på Gardermoen 5.-6. november 2016. Det var samla utsendingar frå heile Norge. Sentrale politikarar hadde også møtt opp, m.a. landbruksminister John Georg Dale (frp) som hadde ordet laurdagen, det hadde også Trygve Slagsvold Vedum (sp).

Landsmøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag 2016 - les hele saken


10 frå Sogn og Fjordane til Landsmøtet 2016

Desse 10 skal representere Sogn og Fjordane på Landsmøtet 2016. Landsmøtet vert halde på Gardermoen 4. til 6. november.

10 frå Sogn og Fjordane til Landsmøtet 2016 - les hele saken


Fylkesårsmøte

Sogn og FjordaneBonde- og Småbrukarlag og Hordaland Bonde- og Småbrukarlag inviterer til felles fylkesårsmøtesamling  12.-13. mars 2016 på Thon Hotel Førde.

Påmelding snarast!

Fylkesårsmøte - les hele saken


Årsmelding 2015

Her finn du årsmeldinga for 2015.

Gloppen BS arrangerte Landbruksmøte

Møte fann stad  tysdag 16. februar kl. 19.30 i kommunestyresalen på Sandane.

Gloppen BS arrangerte Landbruksmøte - les hele saken


Landbruksmøte

Gloppen Bonde og Småbrukarlag inviterer til landbruksmøte, tysdag 16. februar kl. 19.30 i kommunestyresalen på Sandane.

Landbruksmøte - les hele saken

Hyllestad BS arrangerte samling

Ungdom og Rekruttering til landbruket var temaet laurdag 14. november då Hyllestad BS hadde invitert lokallaga i Førde, Naustdal, Jølster, Høyanger og Gaular til samling. 

Hyllestad BS arrangerte samling - les hele saken


Hyllestad BS arrangerte samling

Ungdom og Rekruttering til landbruket var temaet laurdag 14. november då Hyllestad BS hadde invitert lokallaga i Førde, Naustdal, Jølster, Høyanger og Gaular til samling. 

Hyllestad BS arrangerte samling - les hele saken

TEMADAG: Eg vil vere mjølkeprodusent i 2024

Landbruksselskapet i Sogn og Fjordane arrangerer temadag onsdag 28. oktober 2015 på Thon Hotel Jølster

TEMADAG: Eg vil vere mjølkeprodusent i 2024 - les hele saken


Mjølkeproduksjon i Sogn og Fjordane 2024

Sogn og Fjordane Landbruksselskap arrangerte ein svært vellukka temadag på Skei med gode innlegg, livleg diskusjon og omlag 200 deltakarar. Her finn du programmet og alle presentasjonane.

Mjølkeproduksjon i Sogn og Fjordane 2024 - les hele saken

La oss vise att! #HELTpåjordet

Når du legg ut saker eller bilde på facebook, Instagram eller Twitter, hugs å bruke emneknaggane #HELTpåjordet #småbrukarlaget

La oss vise att! #HELTpåjordet - les hele saken


Landsmøte 6.- 8. november 2015.

Landsmøte blir i år halde på Clarion hotel, Gardermoen.

Landsmøte 6.- 8. november 2015. - les hele saken


Uttale frå årsmøtet 2015

Eit samla årsmøte i Sogn og Fjordane Bonde og Småbrukarlag i helga gjekk inn for følgjande uttale:

Uttale frå årsmøtet 2015 - les hele saken


Ny fylkessekretær

Marit Milde er tilsett som ny sekretær i Sogn og Fjordane Bonde og Småbrukarlag.

Ny fylkessekretær - les hele saken

HEIM 


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er uten daglig bemanning slik situasjonen er.

For henvendelser som gjelder medlemskap/medlemsregisteret; ring medlemssekretær Cathrine Engelstad, tlf 904 13 376, e-post medlem@smabrukarlaget.no på dagtid.

Ellers, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

John P Løvstad, tlf 450 25 212, john.petter@smabrukarlaget.no

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Foran jordbruksforhandlingene 2020
(foran-jordbruksforhandlingene-2020.pdf, 848kB)

/share/mime/48/pdf.png Klimakur
(klimakur-medl.avis.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Vilde Haarsaker
(vildehaarsaker-ny-ass-gen-sekr.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Ole Jacob Christensen kronikk
(o-j-christensen-kronikk.pdf, 107kB)

/share/mime/48/pdf.png Medlemsverving
(medlemsverving.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2020 – Foran jordbruksforhandlingene
(studieheftet-2020.pdf, 817kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as