Sogn og Fjordane Bonde- og Småbrukarlag

TEMADAG: Eg vil vere mjølkeprodusent i 2024

Landbruksselskapet i Sogn og Fjordane arrangerer temadag onsdag 28. oktober 2015 på Thon Hotel Jølster

 

Mjølkeproduksjonen er viktig for landbruket i Sogn og Fjordane. Samstundes er næringa inne i ei stor omstilling der dyra skal over i lausdrift frå 2024. Det er trong for kunnskap, kapital og framtidstru for å klare denne omstillinga.

 • Det aktive jordbruksarealet minkar samtidig som kraftfôrimporten aukar
 • 100 000 dekar  jordbruksareal er ute av drift i Sogn og Fjordane
 • Må dei små og mellomstore mjølkebruka slutte på grunn av kravet om lausdrift?


Bakgrunn: Alle fjøs skal ha lausdrift innan 2024. Kva grep må vi gjere for at Sogn og Fjordane skal halde på sin del av mjølkeproduksjonen?

Målgruppe: Bønder, forvaltning, rådgjevarar, politikarar og alle andre som er opptekne av utviklinga i landbruket.

Påmelding: 20. oktober. Temadagen kostar 200 kr. Betaling ved inngang. Av omsyn til lunsj har vi påmelding på Fylkesmannen i Sogn og Fjordane si nettside, (den finn du HER)  eller telefon 57 64 30 69.

 

Program
MJØLKEPRODUKSJON I SOGN OG FJORDANE 2024  
Stad og tid: Thon Hotel Jølster, på Skei,
onsdag 28. oktober 2015, kl 10.00 – 16.20
Møteleiar: Nils R. Sandal, sauebonde og tidlegare fylkesordførar.

Kl 10.00 Opning ved Per Hilleren, leiar for programkomiteen
Kl 10.10 Status og utfordringane for mjølkeproduksjonen i Sogn og Fjordane ved Christian Rekkedal, landbruksdirektør i Sogn og Fjordane    
Kl 10.25 Frå bås til binge på mitt bruk. Kva var viktig for mitt val, kva var dei største utfordringane og korleis vart resultatet. - Bente Axelsson frå Jølster fortel om sine vurderingar/utfordringar fram til avgjerd om bygging av ny fjøs (15 min). - Ingemund Steinsund frå Solund har vore gjennom utbygging og fortel om sine vurderingar/val (15 min.)
Kl 10.55 Spørsmål frå salen

Pause: 10 min    
Kl 11.15 Korleis få med dei små og mellomstore produsentane vidare? Ved Jo Helge Sunde, rådgjevar i Tine Vest
Kl 11.40 Spørsmål frå salen
Kl 11.50 Kan vi eller bør vi redusere råvareimporten av kraftfôr? Ved Karin Marie Røhne, markedssjef kraftfôr i Felleskjøpet Agri
Kl 12.15 Spørsmål frå salen

Lunsj: 1 time
Kl 13.25 Konsekvensane av ulike vegval i norsk mjølkeproduksjon – og kva betyr det for Sogn og Fjordane? Ved Harald Volden, fagsjef i Tine Rådgjeving
Kl 14.00 Mjølkeproduksjonen sin verdi for areal og kjøttproduksjonen. Ved Christian Anton Smedshaug, Agrianalyse
Kl 14.35 Spørsmål frå salen

Pause 15 min kaffi/te/kake
Kl 15.00 Kva må landbrukspolitikken og virkemidla bidra med for å halde på mjølkeproduksjonen i Sogn og Fjordane ved Anders Felde, leiar i Sogn og Fjordane Bondelag
Kl 15.25 Paneldebatt med innleiarane og spørsmål frå salen
Kl 16.10 Oppsummering ved Christian Rekkedal landbruksdirektør i Sogn og Fjordane      
Kl 16.20 Slutt ved Nils R. Sandal


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er uten daglig bemanning slik situasjonen er.

For henvendelser som gjelder medlemskap/medlemsregisteret; ring medlemssekretær Cathrine Engelstad, tlf 904 13 376, e-post medlem@smabrukarlaget.no på dagtid.

Ellers, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

John P Løvstad, tlf 450 25 212, john.petter@smabrukarlaget.no

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Foran jordbruksforhandlingene 2020
(foran-jordbruksforhandlingene-2020.pdf, 848kB)

/share/mime/48/pdf.png Klimakur
(klimakur-medl.avis.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Vilde Haarsaker
(vildehaarsaker-ny-ass-gen-sekr.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Ole Jacob Christensen kronikk
(o-j-christensen-kronikk.pdf, 107kB)

/share/mime/48/pdf.png Medlemsverving
(medlemsverving.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2020 – Foran jordbruksforhandlingene
(studieheftet-2020.pdf, 817kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as