Sogn og Fjordane Bonde- og Småbrukarlag

Lokallag i Sogn og Fjordane
Bonde- og Småbrukarlag

EID BS: Rune Bruvoll,
Nordfjordvegen 6079, 6777 Stårheim, rubruvo@gmail.com / 96235970

SUNNFJORD BS: Karen Hornnes,
Hornnesvegen 113, 6809 Førde, karen.hornnes@enivest.net / 481 67 076

GLOPPEN BS: Eva Vigerust,
Breimsvegen 1258, 6827 Breim, gloppensmabruker@gmail.com / 410 82 533

HYLLESTAD BS: Brit Inger Skaar,
Skorsvegen 563, 6953 Leirvik i Sogn, Bi-skaar@online.no / 909 90 437

HØYANGER BS: Jarle Martin Haaland,
Ikjefjord 261, 5962 Bjordal, jarle.haland@enivest.net / 57 71 05 37/478 59 475

LUSTER BS: Olav Harald Alme,
Lomheim 16, 6869 Hafslo, olavharald.alme@gmail.com / 915 32 775

SELJE/VÅGSØY BS: Bjørn Helgesen,
Berstad, 6740 Selje, helgesenbjorn@gmail.com / 57 85 62 11/480 44 844

SOGNDAL OG LEIKANGER BS: Olav Nesse,
Gurvin, 6856 Sogndal, olane@online.no / 977 72 828

STRYN BS: Ingolf Folven,
Strynevegen 2837, 6798 Hjelledalen,  if-juen@hotmail.com / 481 31 838

AURLAND BS: Marco Neven,
Lærdalsvegen 1242, 6887 Lærdal, sognebia@frisurf.no / 901 08 484

BREMANGER BS:  
Kontakt fylkeslaget ved fylkessekretær / 900 83 839

FLORA BS:  
Kontakt fylkeslaget ved fylkessekretær / 900 83 839

HORNINDAL BS: Per Øen,
Kjøsapollen 163, 6763 Hornindal, per-oee@online.no / 900 54 238

VIK BS:  
Kontakt fylkeslaget ved fylkessekretær / 900 83 839


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå bemannet hver mandag, onsdag og fredag innenfor kontortid kl 08-16.

Henvendelser ellers kan gjøres til:

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no


/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 9 - 13 nov

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Kjersti Hoff
(gjenvalgt.pdf, 407kB)

/share/mime/48/pdf.png Åse Charlotte Monsø
(lm-hilsen.pdf, 188kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan2020.pdf, 440kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as