Sogn og Fjordane Bonde- og Småbrukarlag

Lokallag i Sogn og Fjordane
Bonde- og Småbrukarlag

EID BS: Rune Bruvoll,
Nordfjordvegen 6079, 6777 Stårheim, rubruvo@gmail.com / 96235970

FØRDE BS: Martin Braanaas Kleppe,
Åsane, 6819 Førde, post@sunnfjordskog.no / 45850823

GAULAR BS: Per Magne Bell,
Vasskvia Bell, 6978 Viksdalen, pmbell@frisurf.no / 476 13 505

GLOPPEN BS: Eva Vigerust,
Breimsvegen 1258, 6827 Breim, gloppensmabruker@gmail.com / 410 82 533

HYLLESTAD BS: Brit Inger Skaar,
Skorsvegen 563, 6953 Leirvik i Sogn, Bi-skaar@online.no / 909 90 437

HØYANGER BS: Jarle Martin Haaland,
Ikjefjord 261, 5962 Bjordal, jarle.haland@enivest.net / 57 71 05 37/478 59 475

JØLSTER BS: Torbjørg Grimsbø Eskeland,
Grimsbø 52, 6847 Vassenden, torbjorg.eskeland@enivest.net / 974 77 214

LUSTER BS: Olav Harald Alme,
Lomheim 16, 6869 Hafslo, olavharald.alme@gmail.com / 915 32 775

NAUSTDAL BS: Johnny Følling,
Slettemark, 6817 Naustdal, Bm-slett@online.no / 57 81 81 64/909 28 279

SELJE/VÅGSØY BS: Bjørn Helgesen,
Berstad, 6740 Selje, helgesenbjorn@gmail.com / 57 85 62 11/480 44 844

SOGNDAL OG LEIKANGER BS: Olav Nesse,
Gurvin, 6856 Sogndal, olane@online.no / 977 72 828

STRYN BS: Arne Sølvberg,
6795 Blaksæter, arnsoelv@frisurf.no / 481 51 317

AURLAND BS: Marco Neven,
Lærdalsvegen 1242, 6887 Lærdal, sognebia@frisurf.no / 901 08 484

BREMANGER BS:  
Kontakt fylkeslaget ved fylkessekretær / 900 83 839

FLORA BS:  
Kontakt fylkeslaget ved fylkessekretær / 900 83 839

HORNINDAL BS: Per Øen,
Kjøsapollen 163, 6763 Hornindal, per-oee@online.no / 900 54 238

VIK BS:  
Kontakt fylkeslaget ved fylkessekretær / 900 83 839


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er uten daglig bemanning slik situasjonen er.

For henvendelser som gjelder medlemskap/medlemsregisteret; ring medlemssekretær Cathrine Engelstad, tlf 904 13 376, e-post medlem@smabrukarlaget.no på dagtid.

Ellers, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

John P Løvstad, tlf 450 25 212, john.petter@smabrukarlaget.no

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Foran jordbruksforhandlingene 2020
(foran-jordbruksforhandlingene-2020.pdf, 848kB)

/share/mime/48/pdf.png Klimakur
(klimakur-medl.avis.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Vilde Haarsaker
(vildehaarsaker-ny-ass-gen-sekr.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Ole Jacob Christensen kronikk
(o-j-christensen-kronikk.pdf, 107kB)

/share/mime/48/pdf.png Medlemsverving
(medlemsverving.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2020 – Foran jordbruksforhandlingene
(studieheftet-2020.pdf, 817kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as