Sogn og Fjordane Bonde- og Småbrukarlag

Avtroppande leiar i SFBS Magnar Juklestad overleverer klubba til Brit Inger Skaar, nyvald leiar på helgas fylkesårsmøte på Voss. Foto: Marit Milde

Årsmøtet 5. mars 2017, Voss

Søndag 5. mars vart det halde årsmøte på Voss. 

Det nye styret i SFBS er

Ny leiar: Brit Inger Skaar - Hyllestad BS
Nestleiar: Rune Bruvoll - Eid BS
Styremedlem: Atle Løvland - Gloppen BS
Ny styremedlem: Ivar A. Slinde - Sogndal og Leikanger BS.
Ny styremedlem: Rune Nydal - Førde BS

Årsmøte.

På årsmøtet i Sogn og Fjordane Bonde- og Småbrukarlag fekk Magnar Juklestad og Jarle Martin Håland takk for god innsats for fylkeslaget. På bildet ser ein også nyvald leiar Brit Inger Skaar (t.h.), fylkessekretær Marit Milde og Olav Nesse. Foto: Eli Berge Ness


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå stort sett daglig bemannet.

Dersom det ikke lykkes å komme igjennom til kontoret, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 5 - 2020

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Anna Blix kronikk
(anna-blix-kronikk.pdf, 113kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as