Sogn og Fjordane Bonde- og Småbrukarlag

Avtroppande leiar i SFBS Magnar Juklestad overleverer klubba til Brit Inger Skaar, nyvald leiar på helgas fylkesårsmøte på Voss. Foto: Marit Milde

Årsmøtet 5. mars 2017, Voss

Søndag 5. mars vart det halde årsmøte på Voss. 

Det nye styret i SFBS er

Ny leiar: Brit Inger Skaar - Hyllestad BS
Nestleiar: Rune Bruvoll - Eid BS
Styremedlem: Atle Løvland - Gloppen BS
Ny styremedlem: Ivar A. Slinde - Sogndal og Leikanger BS.
Ny styremedlem: Rune Nydal - Førde BS

Årsmøte.

På årsmøtet i Sogn og Fjordane Bonde- og Småbrukarlag fekk Magnar Juklestad og Jarle Martin Håland takk for god innsats for fylkeslaget. På bildet ser ein også nyvald leiar Brit Inger Skaar (t.h.), fylkessekretær Marit Milde og Olav Nesse. Foto: Eli Berge Ness


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10
E-post: medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå bemannet hver mandag, onsdag og fredag innenfor kontortid kl 08-16.

Henvendelser ellers kan gjøres til:

Anders Nordstad, tlf 482 04 755, anders@smabrukarlaget.no

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no


/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as