Sogn og Fjordane Bonde- og Småbrukarlag

Foto: Thon Hotel Førde

Fylkesårsmøte

Sogn og FjordaneBonde- og Småbrukarlag og Hordaland Bonde- og Småbrukarlag inviterer til felles fylkesårsmøtesamling  12.-13. mars 2016 på Thon Hotel Førde.

Påmelding snarast!

PROGRAM

LAURDAG 12.03.

11.00 Innsjekking på hotellet

12.00 Lunsj

13.00 Opning og helsingar

13.30 Aksjon Ny landbrukspolitikk
          Merete Furuberg, leiar i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

14.15 Debatt.

15.00 Viktige og aktuelle saker for landbruket denne våren.
           Arne Lofthus, politisk nestleiar i Norsk Bonde- og Småbrukarlag

15.30 Kaffipause

16.00 Debatt

16.30 Gruppearbeid om Aksjon ny landbrukspolitikk

18.00 Møteslutt.

19.00 Felles avreise til middag på Åmot Operagard


SØNDAG 13.03.

09.00 Felles samling
          Presentasjon av gruppearbeida – Uttalar – Lokallaga har ordet

10.30 Laga går kvar for seg: Årsmøteavvikling

12.30 Lunch


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er uten daglig bemanning slik situasjonen er.

For henvendelser som gjelder medlemskap/medlemsregisteret; ring medlemssekretær Cathrine Engelstad, tlf 904 13 376, e-post medlem@smabrukarlaget.no på dagtid.

Ellers, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

John P Løvstad, tlf 450 25 212, john.petter@smabrukarlaget.no

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Foran jordbruksforhandlingene 2020
(foran-jordbruksforhandlingene-2020.pdf, 848kB)

/share/mime/48/pdf.png Klimakur
(klimakur-medl.avis.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Vilde Haarsaker
(vildehaarsaker-ny-ass-gen-sekr.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Ole Jacob Christensen kronikk
(o-j-christensen-kronikk.pdf, 107kB)

/share/mime/48/pdf.png Medlemsverving
(medlemsverving.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2020 – Foran jordbruksforhandlingene
(studieheftet-2020.pdf, 817kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as