Sogn og Fjordane Bonde- og Småbrukarlag

Frå venstre: Leiar Brit Inger Skaar - Hyllestad BS, Marit Milde – Fylkessekretær, Eli Berge Ness – Gaular BS og varaordførar NBS, Anne Kristin Moe – Gloppen BS, Arne Sølvberg – leiar i Stryn BS, som også opna Landsmøtet både laurdag og søndag med fele- og fløytespel, og Siri Helle – Utsending frå Naustdal BS og nyvald leiar i Kvinneutvalet i NBS sentralt. Bak står Håvard Larsen – Ungdomsutsending SFBS, Jarle Martin Håland – leiar Høyanger BS og Rune Bruvoll – leiar Eid BS og styremedlem SFBS. Rune Nydal – Førde BS og styremedlem SFBS var fotograf. Foto: Rune Nydal

Landsmøte i Norsk Bonde- og Småbrukarlag 2017

Landsmøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag gjekk av stabelen på Gardermoen 4. og 5. november. Der blei Merete Furuberg attvald som leiar. Furuberg blei første gong vald til leiar i 2010.Ny politisk nestleiar er Elin Bergerud fra Buskerud og ny organisatorisk nestleiar Ragnhild Bergset Elvestad frå Troms.

I landsmøtetalen fokuserte Furuberg m.a. på politikkutvikling og behovet for ein ny politikk i høve til den blå-blå regjeringa som hovudoppgave i det kommande året:

- Norsk Bonde- og Småbrukarlag skal gå foran i å finne de gode løsningene for at jordbruket i Norge skal komme ut av den situasjonen vi nå er i. Dagens førende jordbrukspolitikk bringer oss i feil retning: Vi får færre bønder og mindre matjord i drift. Import av mat og fôrråvarer øker. Norge gror igjen. Det er behov for å skape en ny og bedre jordbrukspolitikk. - Jordbrukspolitikken skal stimulere til økt bruk av jord og bedre agronomi - og til økt bruk av tilgjengelige beitearealer. NBS skal utvikle en jordbrukspolitikk der man har kontroll med produksjonsmåte og produksjonsmengde. Jordbrukspolitikkens virkemidler må stemme overens med målene; høyest mulig selvforsyning, matmangfold og mat med god kvalitet - og et jordbrukslandskap som opererer i samspill med tilliggende næringsliv - sier Furuberg.

Sogn og Fjordane var representert med fleire utsendingar på landsmøtet, og fleire av dei var på talarstolen og heldt innlegg.

Sølvberg på fele LM17

Begge møtedagane vart opna med musikkinnslag av Arne Sølvberg, første dag på fele og andre dag på seljefløyte.

Frå Landsmøtesalen 2017

Delar av Sogn og Fjordane-benken; Arne Sølvberg, Siri Helle, Jarle Martin Håland, Brit Inger Skaar, Anne Kristin Moe, Rune Nydal, Rune Bruvoll og Håvard Larsen.

Bilde av standBilde av standBilde av stand

På Landsmøtet hadde Sogn og Fjordane Bonde- og Småbrukarlag stand med lokale produkt. Foto: Marit MildeVelg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er uten daglig bemanning slik situasjonen er.

For henvendelser som gjelder medlemskap/medlemsregisteret; ring medlemssekretær Cathrine Engelstad, tlf 904 13 376, e-post medlem@smabrukarlaget.no på dagtid.

Ellers, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

John P Løvstad, tlf 450 25 212, john.petter@smabrukarlaget.no

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Foran jordbruksforhandlingene 2020
(foran-jordbruksforhandlingene-2020.pdf, 848kB)

/share/mime/48/pdf.png Klimakur
(klimakur-medl.avis.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Vilde Haarsaker
(vildehaarsaker-ny-ass-gen-sekr.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Ole Jacob Christensen kronikk
(o-j-christensen-kronikk.pdf, 107kB)

/share/mime/48/pdf.png Medlemsverving
(medlemsverving.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2020 – Foran jordbruksforhandlingene
(studieheftet-2020.pdf, 817kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as