Sogn og Fjordane Bonde- og Småbrukarlag

Program Årsmøtet 2017

HORDALAND BONDE- OG SMÅBRUKARLAG
SOGN OG FJORDANE BONDE- OG SMÅBRUKARLAG
ÅRSMØTE 2017
Park Hotel Vossevangen 4.–5. mars

PROGRAM

Laurdag 4.mars
11.00 Innsjekking på hotellet
12.00 Lunsj
13.00 Opning og helsingar.
13.30 ”Stortinget må ansvarliggjøres”.
          Senterungdommen ynskjer eit nytt jordbruksavtalesystem.
          Magnus Weggesrud, nestleiar i Senterungdommen.
14.00 ”Forenkling eller treffsikker politikk?”
          Ny stortingsmelding om jordbruket, jordbruksforhandlingane, jordbruksavtalesystemet.
          Torbjørn Norland, styremedlem i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.
14.30 Pause
14.45 Innlegg ved inviterte politikarar:
          Ove Trellevik, Hordaland Høgre
          Leif Sande, Hordaland Arbeidarparti
          Nils Bjørke, Hordaland Senterparti
15.15 Debatt
16.00 Pause med kaffi og kake.
16.15 Debatten held fram
17.30 Møteslutt.
19.00 Felles avreise til middag på Store Ringheim.

Søndag 5.mars
09.00 Felles samling
          Forsikring. Den nye avtalen med Gjensidige.
          Lokallaga har ordet.
10.30 Laga går kvar for seg: Årsmøteavvikling
11.30 Lunch
12.30 Felles avreise til omvisning på den nye jordbruksskulen.
15.00 Attende ved hotellet.


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er uten daglig bemanning slik situasjonen er.

For henvendelser som gjelder medlemskap/medlemsregisteret; ring medlemssekretær Cathrine Engelstad, tlf 904 13 376, e-post medlem@smabrukarlaget.no på dagtid.

Ellers, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

John P Løvstad, tlf 450 25 212, john.petter@smabrukarlaget.no

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Foran jordbruksforhandlingene 2020
(foran-jordbruksforhandlingene-2020.pdf, 848kB)

/share/mime/48/pdf.png Klimakur
(klimakur-medl.avis.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Vilde Haarsaker
(vildehaarsaker-ny-ass-gen-sekr.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Ole Jacob Christensen kronikk
(o-j-christensen-kronikk.pdf, 107kB)

/share/mime/48/pdf.png Medlemsverving
(medlemsverving.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2020 – Foran jordbruksforhandlingene
(studieheftet-2020.pdf, 817kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as