Sogn og Fjordane Bonde- og Småbrukarlag

Oppstart. Rebekka Bond frå Matnyttig-prosjektet. Foto: Gunnar-Arne Haaland

REKO I VINDEN

Laurdag 9. juni var det oppstartsmøte for REKO i Sogn og Fjordane. Rebekka Bond, leiar i Matnyttigprosjektet til NBS, kom for å informere og vere med på å sparke det heile i gong.

RekomøteOmlag 20 personar, mesteparten produsentar, men også andre interesserte, var møtt fram til oppstartsmøtet, som vart halde på Førde Hotel. Marit Milde, fylkessekretær i Sogn og Fjordane Bonde- og Småbrukarlag, ønskte alle velkommen og gav så vidare ordet til Rebekka Bond. 

Bond orienterte om Reko, korleis det oppstod i Finland i 2013, vidare til Sverige, og i 2017 til Norge, der det breiar om seg som ei bølgje over heile landet. 

REKO står for rettferdig konsum, og har til hensikt å hjelpe lokale bønder å marknadsføre og selge sine produkt direkte til forbrukar. Dette føregår via facebook, der produsentane reklamerer for sine varer og forbrukarane kan gå inn og førehandsbestille varene dei ynskjer å kjøpe.

Det var anbefalt å ikkje utsette oppstarten for lenge, og dermed vart det besemt at "torsdag om 14 dagar blir første utlevering". Første levering i Førde og ei veke seinare i Florø. Det blir utlevering i Førde og Florø annankvar torsdag.

 Rekomøte      Rekomøte

Reko fekk god omtale i lokalavisene, Firda og Firdaposten. 

I dag, tre veker etter oppstartsmøtet, har Reko-ringen Førde 2419 medlemmar og Reko Florø har 1267 medlemmer på Facebook.

Tilbakemeldingane frå produsentane som møtte til første utlevering var utelukkande positive.


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er uten daglig bemanning slik situasjonen er.

For henvendelser som gjelder medlemskap/medlemsregisteret; ring medlemssekretær Cathrine Engelstad, tlf 904 13 376, e-post medlem@smabrukarlaget.no på dagtid.

Ellers, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Enighet jordbr avtale
(enighet-jordbr-avtale.pdf, 600kB)

/share/mime/48/pdf.png Oppnådd ved jordbruksforhandlingene
(oppnadd-ved-jf.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Inntektsnivå på 2015-nivå
(inntektsniva-pa-2015-niva.pdf, 779kB)

/share/mime/48/pdf.png Innspill koronapakkene
(innspill-koronapakkene.pdf, 930kB)

/share/mime/48/pdf.png Reko oppsving
(reko-oppsving.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Landbrukets klimaplan
(landbrukets-klimaplan.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2020 – Foran jordbruksforhandlingene
(studieheftet-2020.pdf, 817kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as