Sogn og Fjordane Bonde- og Småbrukarlag

Foto: Olvar Digernes

Skiping av Sunnfjord Bonde- og Småbrukarlag

Den 6. februar vart Sunnfjord Bonde- og Småbrukarlag skipa.  Då gjekk dei fire laga Gaular-, Naustdal-, Førde- og Jølster Bonde- og Småbrukarlag saman til eitt lag. 

Laget vert det største i tidlegare Sogn og Fjordane. 

Styret er samansett slik: 

Leiar: Karen Hornnes

Nestleiar: Olvar-Sølve Digernes

Kasserar: Ivar Frøysland

Skrivar: Per-Magne Bell

Studieleiar: Leif Arne Helle. 

Vara: 1. Heidi Vallestad,  2. Inge Erikstad,  3. Isabella Ullenes Hagen.


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41, 0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970167943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vippsnummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as