Sogn og Fjordane Bonde- og Småbrukarlag

Tillitsvalde i SFBS 2016

Her der dei tillitsvalde 2016

Leiar: Magnar Juklestad, Årdal, 6843 Skei i Jølster
Tlf. 41394950 - e-post: magnar.juklestad@enivest.net

Nestleiar: Rune Bruvoll, Høynes, 6777 Stårheim
Tlf. 96235970 - e-post: rubruvo@gmail.com

Styremedlem: Atle Løvland, Kandal, 6823 Sandane
Tlf. 57867523/47244135 - e-post: ester@gloppen.net

Styremedlem: Jarle Martin Håland, 5962 Bjordal
Tlf. 47859475 - e-post: Jarle.haland@enivest.net

Styremedlem: Brit Inger Skaar, Skor, 6953 Leirvik i Sogn
Tlf. 90990437 - e-post: bi-skaar@online.no

1. vara: Torbjørg Grimsbø Eskeland, 6847 Vassenden
Tlf. 97477214 - e-post: torbjorg.eskeland@enivest.net

2. vara: Marianne Holme, 5745 Aurland
Tlf. 90512978 - e-post: marianneholme@hotmal.com


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er uten daglig bemanning slik situasjonen er.

For henvendelser som gjelder medlemskap/medlemsregisteret; ring medlemssekretær Cathrine Engelstad, tlf 904 13 376, e-post medlem@smabrukarlaget.no på dagtid.

Ellers, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

John P Løvstad, tlf 450 25 212, john.petter@smabrukarlaget.no

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Foran jordbruksforhandlingene 2020
(foran-jordbruksforhandlingene-2020.pdf, 848kB)

/share/mime/48/pdf.png Klimakur
(klimakur-medl.avis.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Vilde Haarsaker
(vildehaarsaker-ny-ass-gen-sekr.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Ole Jacob Christensen kronikk
(o-j-christensen-kronikk.pdf, 107kB)

/share/mime/48/pdf.png Medlemsverving
(medlemsverving.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2020 – Foran jordbruksforhandlingene
(studieheftet-2020.pdf, 817kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as