Sogn og Fjordane Bonde- og Småbrukarlag

Tillitsvalde 2021

Her er styret og dei tillitsvalde.

Marco Neven

MARCO NEVEN

Leiar
Lærdalsvegen 1242, 6887 Lærdal
Mobil: 901 08 484 E-post: Marco Neven

Anne Kristin Moe

ANNE KRISTIN MOE

Styremedlem
Rinden 30, 6823 Sandane
Mobil: 951 41 894 E-post: Anne Kristin Moe

Håvard Larsen

HÅVARD LARSEN

Styremedlem
Grimelandshaug, 6811 Førde
Mobil: 482 38 950 E-post: Håvard Larsen

Rita Hestad

RITA HESTAD

Styremedlem
Åsane, 6819 Førde
Mobil: 951 73 143 E-post: Rita Hestad

sander Solheim

SANDER SOLHEIM

Styremedlem
Nautsundvegen 82, 6968 Flekke
Mobil: 906 95 124 E-post: Sander Solheim

ANDERS HOPLAND

1. vara
Hyllestad BS
Mobil: 415 15 981 E-post: Anders Hopland

ERNA UNDERDAL SKARSBØ

2. vara
Aurand BS
Mobil: 975 86 573 E-post: Erna Undredal Skarsbø

JOAR OPPEDAL

3. vara
Høyngar BS
Mobil: 411 00 587 E-post: Joar Oppedal

 

Valnemnd 2021:
Jarle Martin Håland - leiar
Margaret Skåre
Johnny Følling

Revisorar:
Karen Hornnes og Ståle Haugen

 


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Forside
(bogsnr421_forside.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Leder
(bogsnr421_leder.pdf, 109kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_AP nærmere NBS
(bogsnr421_ap-narmere-nbs-frp-svarer.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Bonden, småbrukeren og landarbeidere sin kamp
(bogsnr421_bonden-smabrukeren-og-landarbeidere-sin-kamp.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Faglaga vil styrke norsk jordbruk
(bogsnr421_faglaga-vil-styrke-norsk-jordbrukpdf.pdf, 318kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Knapt halvparten fra staten
(bogsnr421_knapt-halvparten-fra-staten.pdf, 546kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Grisen vinner
(bogsnr421_griden-vinner.pdf, 2MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as