Sogn og Fjordane Bonde- og Småbrukarlag

Foto: Kompetansenettverk lokalmat

YSTING - Kurs hausten 2017

Fylkesmannen ved landbruksavdelinga med samarbeidspartar arrangerer kurs i ysting hausten 2017.

Annonse

FORMÅL
Kursa gir deg innsikt i det å foredle eiga mjølk, omfang og oversikt over kva kunnskap du bør ha for å starte. Med foredlingskvote kan du auke mjølkeproduksjonen eller samarbeide med eit handverksysteri - gir verdiskaping på garden, fleire arbeidsplassar og auka matproduksjon.

MÅLGRUPPE
Mjølkebønder med interesse for foredling eller for deg med interesse for ysting og kan tenkje deg å starte eit handverksysteri.

Personar som lagar ost

AKTIVITETAR
Samlingane i oktober gir ei innføring i kva mogelegheiter som ligg i ysting av eiga mjølk, marknad, regelverk og litt kjemi. Siste samlinga vert på Ostegården i Fana der vi ystar i stort kar og får sett på eit fullskala mjølkeforedlingsanlegg med Eftagodkjenning.
Jørn Hafslund starta ysteri på slutten av 90-talet og har både eiga mjølk og kjøper inn frå Tine. Måltid med tema ost på kvelden, ysting fredag morgon – du får tilsendt osten for modning heime.

Her er lenkje til påmelding: https://kortmat.no/ysting/

Kontakt: marit.hjortung@fylkesmannen.no


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er uten daglig bemanning slik situasjonen er.

For henvendelser som gjelder medlemskap/medlemsregisteret; ring medlemssekretær Cathrine Engelstad, tlf 904 13 376, e-post medlem@smabrukarlaget.no på dagtid.

Ellers, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

John P Løvstad, tlf 450 25 212, john.petter@smabrukarlaget.no

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Foran jordbruksforhandlingene 2020
(foran-jordbruksforhandlingene-2020.pdf, 848kB)

/share/mime/48/pdf.png Klimakur
(klimakur-medl.avis.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Vilde Haarsaker
(vildehaarsaker-ny-ass-gen-sekr.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Ole Jacob Christensen kronikk
(o-j-christensen-kronikk.pdf, 107kB)

/share/mime/48/pdf.png Medlemsverving
(medlemsverving.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2020 – Foran jordbruksforhandlingene
(studieheftet-2020.pdf, 817kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as