Sør-Trøndelag Bonde- og Småbrukarlag

Kontakt oss    Facebook   Om oss    Lokallag   Styret   Årsmelding   Siste Nytt

Småbrukarlaget har brutt jordbruksforhandlingene

Verken innteksveksten eller profilen på tilbudet fra staten er i samsvar med hva de to organisasjonene la opp til i sitt krav til staten i år. Flere i småbrukarlaget var svært skeptisk til organisasjonenes krav i utgangspunktet. Det hadde lite som ville styrke et landbruk over hele landet og spesielt de små og tungdrevne brukene Staten kom med med flere tilbud utover i forhandlingene, men ingen med en slik profil og innretning at småbrukarlaget kunne gå god for. Til slutt brøt de forhandlingene. Bondelaget skrev under protokollen slik at det er nå et resultat i jordbruksforhandlingene. Det er lite som tyder på at en vil å en økt matproduksjon over hele landet på norske ressurser. Viser til pressemelding fra NBS.

 Presemelding fra NBS 

15.5.15

Brudd i forhandlingene

 

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag gitt staten tilbakemelding om at det blir brudd i årets jordbruksforhandlinger.

-          Vi kan ikke godkjenne hverken den økonomiske rammen eller den politiske retningen for dette oppgjøret, sier Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Regjeringen har gjennom sitt reviderte tilbud, foreslått rammevilkår som gir grunnlag for en inntektsvekst på 10.400 kroner pr. årsverk fra 2015 til 2016, mens andre grupper forventes å få en inntektsvekst på 16.000 kroner. Dette vil øke inntektsavstanden til andre grupper i samfunnet ytterligere.

 

-          I sitt reviderte tilbud foreslår staten å videreføre bevilgningen over jordbruksavtalen uendret. Realverdien av budsjettmidlene går dermed ned. Dette gir ikke rom for å snu de negative utviklingstrekkene innenfor jordbruket knyttet til rekruttering og arealnedgang, og gjør det stadig vanskeligere å opprettholde et landbruk over hele landet bestående av små og store bruk. Gjennom en uendret budsjettbevilgning har vi ingen mulighet til å styrke små og mellomstore bruk i distriktene, og disse brukene er svært viktige for å kunne øke matproduksjonen, fortsetter Furuberg.

Gjennom prosessene som er ført, har staten vist at de ikke er villige til å imøtekomme jordbrukets krav om kronemessig lik inntektsutvikling som andre grupper og en reduksjon i inntektsavstanden til andre grupper. Kronemessig lik inntektsutvikling som andre grupper tilsvarer 590 millioner kroner.

 

-          Vi har i årets jordbruksforhandlinger brukt svært lang tid, og undersøkt alle muligheter for å komme fram til en forhandlingsløsning. Likevel må vi konstatere at avstanden mellom partene er altfor stor. Den økonomiske rammen er for liten, og retningen fra fjorårets tilbud er videreført. Denne retningen er vi grunnleggende uenig i, og derfor bryter vi forhandlingene, avslutter Furuberg.

 

For mer info:

Merete Furuberg                   90163092

Olaf Godli                               97546142

John Petter Løvstad               45025212


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2020-21
(arsmelding-2020-2021-korrekt-lav-opplosning.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bs_medieplan_2021.pdf, 304kB)

/share/mime/48/pdf.png Utgivelsesplan Bonde og Småbruker 2022
(bs_medieplan_2022.pdf, 145kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker nr.8/21
(bonde-og-smabruker-nr.8-lav-opplosning.pdf, 16MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as