Styringsdokumenter

Det ble vedtatt endringer i prinsipprogrammet og lovene under landsmøtet 30.-31. oktober. Dokumentene er nå oppdatert. 

/share/mime/48/pdf.png Lover
(lover-norsk-bonde-og-smabrukarlag_2021.pdf, 203kB)

/share/mime/48/pdf.png Prinsipprogram
(prinsipprogram-vedtatt-2021.pdf, 125kB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig-2018-m-tillegg-2020.pdf, 563kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategi 2021-2025
(strategi-vedtatt-av-lm-311020.pdf, 114kB)

/share/mime/48/pdf.png Etiske retningslinjer
(etiske-retningslinjer-for-norsk-bonde-og-smabrukarlag.pdf, 134kB)

/share/mime/48/pdf.png Varslingsrutiner i NBS
(varslingsrutiner-i-norsk-bonde-og-smabrukarlag.pdf, 96kB)

Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10
Sentralbordet er bemannet mellom 09.00 og 15.30. 

E-post: medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

 

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2020-21
(arsmelding-2020-2021-korrekt-lav-opplosning.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Utgivelsesplan Bonde og Småbruker 2022
(bs_medieplan_2022.pdf, 145kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker nr.8/21
(bonde-og-smabruker-nr.8-lav-opplosning.pdf, 16MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as