Styringsdokumenter

/share/mime/48/pdf.png Lover
(lover-endret-pa-lm-6.-november-2016.pdf, 288kB)

/share/mime/48/pdf.png Prinsipprogram
(vedtatt-pa-landsmotet-2008.pdf, 151kB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig-2018-m-tillegg-2020.pdf, 563kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategi 2021-2025
(strategi-vedtatt-av-lm-311020.pdf, 114kB)

/share/mime/48/pdf.png Etiske retningslinjer
(etiske-retningslinjer.pdf, 180kB)

Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41, 0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970167943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vippsnummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as