Troms Bonde- og Småbrukarlag

lam på beite

Åpent møte i Manndalen 30. august

Hva gjør vi med overproduksjonen i jordbruket?

Vi produserer mer kjøtt og melk enn det forbrukerne vil ha.
Hvordan kan vi forandre rammevilkårene for jordbruket slik at vi får et marked i balanse og et prisnivå som både bonde og forbruker kan leve med?
Hvordan utvikler vi et jordbruk som er bærekraftig både lokalt og globalt, og hva er Norsk Bonde- og Småbrukarlag sin rolle i jordbrukspolitikken?

Innledninger ved leder i Troms Bonde- og Småbrukarlag, Birger Bull
og leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kjersti Hoff.

Debatt, kaffe og vafler.


For serveringa sin del, er det fint om dere sender påmelding på e-post eller som melding på Facebook.

Velkommen til Senter for nordlige folk fredag 30. august kl 20!

 


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er uten daglig bemanning slik situasjonen er.

For henvendelser som gjelder medlemskap/medlemsregisteret; ring medlemssekretær Cathrine Engelstad, tlf 904 13 376, e-post medlem@smabrukarlaget.no på dagtid.

Ellers, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

John P Løvstad, tlf 450 25 212, john.petter@smabrukarlaget.no

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Foran jordbruksforhandlingene 2020
(foran-jordbruksforhandlingene-2020.pdf, 848kB)

/share/mime/48/pdf.png Klimakur
(klimakur-medl.avis.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Vilde Haarsaker
(vildehaarsaker-ny-ass-gen-sekr.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Ole Jacob Christensen kronikk
(o-j-christensen-kronikk.pdf, 107kB)

/share/mime/48/pdf.png Medlemsverving
(medlemsverving.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2020 – Foran jordbruksforhandlingene
(studieheftet-2020.pdf, 817kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as