Troms Bonde- og Småbrukarlag

Lette skyer og solnedgang over slåtteeng

Illustrasjonsfoto: Renate Andreassen

Dialogmøter om psykisk helse i landbruket

I oktober kjører vi tre dialogmøter om psykisk helse i landbruket.
Om du selv er bonde, eller om du møter bønder gjennom jobben din, er dette for deg!

Bondeyrket byr på mange muligheter, men også mange utfordringer. Som ansvarlig for egen gårdsdrift vurderer bonden hele tiden hvor innsatsen skal settes inn for å sikre produksjonen. Det er ikke like stor bevissthet om at det av og til også er viktig å stoppe opp – og gjøre vurderinger og prioriteringer for hvordan vi kan sikre trivsel i hverdagen.

Nettverket av varemottakere, rådgivere, veterinærer, regnskapsførere, landbrukskontorer, mattilsyn, arbeidstilsyn osv er inne i hver sin lille del av bondens hverdag.
Det er ikke bestandig så lett å se bonden, når oppdraget handler om dyra, økonomien eller byggeprosessen.

Vi ønsker å styrke kunnskapen om psykisk helse i landbruket, og legge til rette for bedre kommunikasjon mellom bønder og rådgivere/kontrollører.
Vi inviterer derfor alle parter til dialogmøter

Tirsdag 29. oktober kl 11.00-15.00, Clarion Hotel Arcticus, Harstad

Onsdag 30. oktober kl 11.00-15.00, Vollan Gjestestue, Balsfjord

Torsdag 31. oktober kl 11.00-15.00, Reisafjord Hotel, Nordreisa

Hovedtemaer:

 • Psykisk helse i landbruket, faresignaler, forebygging og håndteringsmuligheter.
  Norsk Landbruksrådgivning som støttespiller.
  Innledning v/ Halle Arnes og Solfrid Ramberg, NLR

 • Hvordan kan bønder bli flinkere til å ta vare på egen psykisk helse?
  Hvordan kan ulike rådgivnings- og kontrollinstanser hjelpe med å ivareta bondens psykiske helse?
  Gruppearbeid og erfaringsutveksling

Møtene gjennomføres med økonomisk støtte fra Troms fylkeskommune.

Deltakeravgift kr 450,- inkludert kaffe og lunsj.

Bindende påmelding pr e-post til troms@smabrukarlaget.no innen 10. oktober.
Oppgi navn, telefonnummer, e-postadresse og hvem du representerer.

Du finner også arrangementene på Facebooksiden vår.

 

Vi lager et eget studiehefte i forbindelse med disse møtene, slik at lokallag eller andre grupper kan fortsette diskusjonene i egne studieriunger utover vinteren. 
Heftet vil kunne lastes ned fra denne siden når det er klart.


Velg ditt fylkeslag

LANDSMØTET VIA TEAMS 31. OKTOBER. FOR PÅMELDING TRYKK HER!

Det blir siste generalprøve 26.10. kl. 19.00–20.00. Meld deg på og få en e-post med link til å koble deg opp.

/share/mime/48/pdf.png Landsmøtehefte
(landsmotehefte-2020.pdf, 580kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå daglig bemannet.

Dersom det ikke lykkes å komme igjennom til kontoret, kontakt: 

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan2020.pdf, 440kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as