Troms Bonde- og Småbrukarlag

Frank Valø, Gerbrand Vink og Jon Nikolaisen

Du skal ikke lyve

Fylkeslederne i Nord-Norge er samstemte i sin kritikk av Bollestad og regjeringa sitt "tilbud" til jordbruket:

"Jeg vil ta kravene fra landbruket på alvor", sa landbruks- og matminister Bollestad 21. april.

To uker senere kom tilbudet hennes. Det var på under halvparten av kravet, hadde ingen ambisjoner om å snu politikken i en mer bærekraftig retning, og ga ingen muligheter til inntektsløft. I tillegg ignorerte det investeringsbehovene i forbindelse med den lovpålagte ombygginga av båsfjøs til løsdrift. Når så bruddet er en realitet, uttrykker hun skuffelse over at jordbruket ikke vil forhandle!

På hvilken måte er dette å ta kravet på alvor, Bollestad?

Vi vil produsere mat på norske ressurser, i hele landet og i hele landsdelen vår.
Men vi vil ikke gjøre det på dugnad. Statens tilbud var direkte forkastelig, og vi er veldig, veldig skuffet over statsrådens og regjeringas manglende verdsetting av
norsk jordbruk.

 

Gerbrand Vink, fungerende leder i Nordland Bonde- og Småbrukarlag
Frank Valø, leder i Troms Bonde- og Småbrukarlag
Jon Nikolaisen, leder i Finnmark Bonde- og Småbrukarlag


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41, 0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970167943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vippsnummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as